ડેલ્ફી (Q75459)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
archaeological site and town in Greeceઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડેલ્ફી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Delphi
  archaeological site and town in Greece

   વિધાનો

   archaeological siteઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Delfi Apollons tempel.jpg
   ૪,૨૮૮ × ૨,૮૪૮; ૬.૨૭ MB
   ૦ સંદર્ભ
   Δελφοί (પ્રાચીન ગ્રીક)
   ૧ સંદર્ભ
   Δελφοί (પ્રાચીન ગ્રીક)
   ૧ સંદર્ભ
   Ancient Greeceઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   populationઅંગ્રેજી
   ૨,૩૭૩
   ૧ સંદર્ભ
   ૫૭૦ મીટર
   ૧ સંદર્ભ
   UTC+02:00અંગ્રેજી
   valid in periodઅંગ્રેજી
   standard timeઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   UTC+03:00અંગ્રેજી
   valid in periodઅંગ્રેજી
   daylight saving timeઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   pronunciation audioઅંગ્રેજી
   time periodઅંગ્રેજી
   Ancient Greeceઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૩૧૫ square kilometre
   ૧ સંદર્ભ
   330 54
   ૧ સંદર્ભ
   Commons maps categoryઅંગ્રેજી
   Maps of Delphi
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Delphiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   category for people born hereઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   category for people who died hereઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   described by sourceઅંગ્રેજી
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   Delphoi (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   (i)અંગ્રેજી
   (ii)અંગ્રેજી
   (iii)અંગ્રેજી
   (iv)અંગ્રેજી
   (vi)અંગ્રેજી
   licence plate codeઅંગ્રેજી
   AM
   ૧ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   GeoNames IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNamesઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Digital Atlas of the Roman Empire IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   YSO IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Pleiades IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Pleiadesઅંગ્રેજી
   Pleiades IDઅંગ્રેજી
   ૧૮ ફેબ્રુઆરી 2019
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો