ઇબન બતૂતા (Q7331)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Moroccan explorerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઇબન બતૂતા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ibn Battuta
  Moroccan explorer
  • Ibn Battouta
  • Muhammad ibn Abdullah Ibn Battuta

  વિધાનો

  Ibn Battuta Mall on 2 June 2007 Pict 3.jpg
  ૬૩૮ × ૧,૦૧૪; ૧૧૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Marinid dynastyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ابن بطوطة (અરબી)
  ૧ સંદર્ભ
  Muhammedઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Battutaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૪ ફેબ્રુઆરી 1304
  ૧ સંદર્ભ
  geographerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  cartographerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  qadiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ibn Battuta
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Banglapedia (English version) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Banglapedia (Bengali version) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો