रोजा लक्जेम्बर्ग (Q7231)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Polish Marxist theorist, socialist philosopher, and revolutionaryअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रोजा लक्जेम्बर्ग
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  Polish Marxist theorist, socialist philosopher, and revolutionary
  • Rozalia Luxenburg
  • Róża Luksemburg

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Rosa Luxemburg.jpg
  ५,०४४ × ७,६१८;२.२२ MB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Róża Luksemburg (पोलिश)
  ISO 9:1995अंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Róża Luksemburg (पोलिश)
  ० उल्लेखः
  Rosaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rozaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ५ मार्च 1871Gregorian
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Historical Dictionary of Switzerlandअंग्रेज़ी
  HDS IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Enciclopédia Itaú Culturalअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburgo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosalia Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  २५ दिसम्बर 1870Gregorian
  १ उल्लेखः
  ज़मोज़हिन्दी
  Lublin Governorateअंग्रेज़ी
  Congress Polandअंग्रेज़ी
  देशहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  १५ जनवरी 1919Gregorian
  ९ उल्लेखाः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Люксембург Роза
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  २७ सितम्बर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Historical Dictionary of Switzerlandअंग्रेज़ी
  HDS IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Enciclopédia Itaú Culturalअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburgo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosalia Luxemburg
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  ३ उल्लेखाः
  ३० दिसम्बर 2014
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Люксембург Роза
  २८ सितम्बर 2015
  manner of deathअंग्रेज़ी
  हत्याराहिन्दी
  Hermann Souchonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  quantityअंग्रेज़ी
  applies to partअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  हत्याराहिन्दी
  Hermann Souchonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  Zentralfriedhof Friedrichsfeldeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Gustav Lübeckअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  partnerअंग्रेज़ी
  Leo Jogichesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  दार्शनिकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  sociologistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  पत्रकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Nazi book burningsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1933
  subject has roleअंग्रेज़ी
  victimअंग्रेज़ी
  Zurich Universityअंग्रेज़ी
  academic degreeअंग्रेज़ी
  Doktor Nauk in Juridical Scienceअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  Julius Wolfअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  वारसॉहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ज़्यूरिख़हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Social Democratic Party of Germanyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Communist Party of Germanyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1917
  १ उल्लेखः
  Spartacus Leagueअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1914
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1893
  १ उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  atheistअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  depicted byअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburgअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rosa Luxemburg
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ० उल्लेखः
  Rosa Luxemburg
  ० उल्लेखः
  Category:Rosa Luxemburgअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Hamburg Biographiesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Люксембург Роза
  page(s)अंग्रेज़ी
  110—112
  volumeअंग्रेज़ी
  15 : Ломбард — Мезитол
  author name stringअंग्रेज़ी
  Б. А. Айзин
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  former IMDb character pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  HDS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  ९१
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ३०
  १ उल्लेखः
  Enciclopédia Itaú Cultural IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Unz Review author identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Herder Encyclopedia author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7231&oldid=788791843" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः