रोजा लक्जेम्बर्ग (Q7231)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Polish Marxist theorist, socialist philosopher, and revolutionary, editorअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रोजा लक्जेम्बर्ग
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  Polish Marxist theorist, socialist philosopher, and revolutionary, editor
  • Rozalia Luxenburg
  • Róża Luksemburg
  • Rosa Luxemburg

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Rosa Luxemburg.jpg
  ५,०४४ × ७,६१८;२.२२ MB
  media legendअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg (कातालान)
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Róża Luksemburg (पोलिश)
  ISO 9:1995अंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Rosalia Luxenburg (पोलिश)
  ० उल्लेखः
  गुलाबहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Luxemburgअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  pseudonymअंग्रेज़ी
  R. Kruszynska
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ५ मार्च् 1871Gregorian
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Historical Dictionary of Switzerlandअंग्रेज़ी
  HDS IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Enciclopédia Itaú Culturalअंग्रेज़ी
  Itaú Cultural IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburgo
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosalia Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  २५ डिसेम्बर् 1870Gregorian
  ५ मार्च् 1871Gregorian
  १ उल्लेखः
  ज़मोज़हिन्दी
  Lublin Governorateअंग्रेज़ी
  Congress Polandअंग्रेज़ी
  देशहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  १५ जनवरी 1919Gregorian
  ९ उल्लेखाः
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Люксембург Роза
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  २७ सेप्टेम्बर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Historical Dictionary of Switzerlandअंग्रेज़ी
  HDS IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Enciclopédia Itaú Culturalअंग्रेज़ी
  Itaú Cultural IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburgo
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rosalia Luxemburg
  ९ अक्टोबर् 2017
  ३ उल्लेखाः
  ३० डिसेम्बर् 2014
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Люксембург Роза
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  हत्याराहिन्दी
  Hermann Souchonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  deliberate murderअंग्रेज़ी
  quantityअंग्रेज़ी
  applies to partअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  हत्याराहिन्दी
  Claude Lorrainअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Zentralfriedhof Friedrichsfeldeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Gustav Lübeckअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Julian Marchlewskiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  unmarried partnerअंग्रेज़ी
  Leo Jogichesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  writing languagesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  दार्शनिकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  sociologistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  पत्रकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  editorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  political ideologyअंग्रेज़ी
  Luxemburgismअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nazi book burningsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1933
  subject has roleअंग्रेज़ी
  victimअंग्रेज़ी
  University of Zurichअंग्रेज़ी
  academic degreeअंग्रेज़ी
  Doktor Nauk in Juridical Scienceअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Bashkir Wikipediaअंग्रेज़ी
  Julius Wolfअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  वारसॉहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ज़्यूरिख़हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  affiliationअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  directorअंग्रेज़ी
  1918
  १ उल्लेखः
  Sozialdemokratieअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  associated nameअंग्रेज़ी
  1919
  १ उल्लेखः
  Spartacus Leagueअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  directorअंग्रेज़ी
  1919
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Communist Party of Germanyअंग्रेज़ी
  १ जनवरी 1919Gregorian
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Spartacus Leagueअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  नास्तिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Rosa Luxemburg (1871-1919) (cropped).jpg
  ६६३ × १९२;६ KB
  ० उल्लेखः
  partner in business or sportअंग्रेज़ी
  Julian Marchlewskiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Leo Jogichesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Karl Liebknechtअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  participant ofअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  pronunciation audioअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  depicted byअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburgअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rosa Luxemburg
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Rosa Luxemburg
  ० उल्लेखः
  Rosa Luxemburg
  ० उल्लेखः
  Category:Rosa Luxemburgअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Hamburg Biographiesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Люксембург Роза
  page(s)अंग्रेज़ी
  110—112
  volumeअंग्रेज़ी
  15 : Ломбард — Мезитол
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Frankfurter Personenlexikonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  1922 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-12 / Luxemburg, Rosaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Jewish Encyclopedia ID (Russian)अंग्रेज़ी
  12532
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  NORAF IDअंग्रेज़ी
  National Library of Brazil IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  named asअंग्रेज़ी
  Luxemburg, Rosa
  ० उल्लेखः
  named asअंग्रेज़ी
  Junius
  object has roleअंग्रेज़ी
  pseudonymअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Czech National Authority Databaseअंग्रेज़ी
  २४ नवेम्बर् 2019
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NSK IDअंग्रेज़ी
  Nationale Thesaurus voor Auteurs IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  French Vikidia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Adelphi author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Amazon author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL IDअंग्रेज़ी
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CoBiS author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DUC IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Enciclopedia delle donne IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopaedia Herder author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FemBio IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  HDS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  former IMDb character pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Itaú Cultural IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  iTunes artist ID (American version)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Larousse IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PhilPapers author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  ९१
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ३०
  named asअंग्रेज़ी
  Luxemburg, Rosa
  १ उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Projekt Gutenberg-DE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Storia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Enciclopedia Italiana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Autoritats UBअंग्रेज़ी
  १ एप्रिल् 2020
  Unz Review author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Vienna History Wiki IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeChangEd IDअंग्रेज़ी
  wcd_00948_id
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Frankfurter Personenlexikon IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sejm-Wielki.pl profile IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Sejm-Wielki.plअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7231&oldid=1192740227" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्