સી. વી. રામન (Q60429)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian physicistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સી. વી. રામન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  C. V. Raman
  Indian physicist
  • Chandrasekhara Venkata Raman
  • Sir Chandrasekhara Raman

  વિધાનો

  Sir CV Raman.JPG
  ૨૮૦ × ૩૯૬; ૫૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  சந்திரசேகர வெங்கட ராமன் (તમિલ)
  ૧ સંદર્ભ
  C.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૭ નવેમ્બર 1888Gregorian
  ૯ સંદર્ભો
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  C. V. Raman
  named asઅંગ્રેજી
  RAMAN CHANDRASEKHARA VENKATA
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  ૨૧ નવેમ્બર 1970
  ૮ સંદર્ભો
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  C. V. Raman
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of the USSRઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hungarian Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Russian Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Indian National Science Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lenin Peace Prizeઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Knight Bachelorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hughes Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Matteucci Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Franklin Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral studentઅંગ્રેજી
  G. N. Ramachandranઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  S. Pancharatnamઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  agnosticismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
  UB 2733
  ૦ સંદર્ભ
  C. V. Raman
  ૧ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Physics History Network IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો