સી. વી. રામન (Q60429)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Indian physicist અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સી. વી. રામન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  Indian physicist
  • Sir Chandrasekhara Raman
  • C.V. Raman
  • Sir Chandrasekhara Venkata Raman
  • C. V. Raman

  વિધાનો

  Sir CV Raman.JPG
  ૯૯૨ × ૧,૪૮૮; ૨૩૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૬ જાન્યુઆરી 1950
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૫ ઓગસ્ટ 1947
  ૨૬ જાન્યુઆરી 1950
  ૦ સંદર્ભ
  சந்திரசேகர வெங்கட ராமன் (તમિલ)
  ૧ સંદર્ભ
  noble title અંગ્રેજી
  Knight Bachelor અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૭ નવેમ્બર 1888Gregorian
  ૧૦ સંદર્ભો
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  C. V. Raman
  subject named as અંગ્રેજી
  RAMAN CHANDRASEKHARA VENKATA
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  CTHS person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Sir Chandrasekhar Raman
  ૨૧ નવેમ્બર 1970
  ૯ સંદર્ભો
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  C. V. Raman
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  CTHS person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Sir Chandrasekhar Raman
  Lokasundari Ammal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of the USSR અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hungarian Academy of Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Russian Academy of Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Indian National Science Academy અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral student અંગ્રેજી
  G. N. Ramachandran અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  S. Pancharatnam અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  knight અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  A New Type of Secondary Radiation અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Raman scattering અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize in Physics અંગ્રેજી
  prize money અંગ્રેજી
  ૧,૭૨,૯૪૭ Swedish krona
  award rationale અંગ્રેજી
  for his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him (અંગ્રેજી)
  för hans arbeten angående ljusets diffusion och för upptäckten av den efter honom uppkallade effekten (સ્વીડિશ)
  Lenin Peace Prize અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Matteucci Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Franklin Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Matteucci Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Armenian Soviet Encyclopedia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  exact match અંગ્રેજી
  C. V. Raman
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  Regensburg Classification અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  AstroGen ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CTHS person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  De Agostini ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Raman, Chandrasekhara Venkata
  ૦ સંદર્ભ
  Den Store Danske ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Google Doodle અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
  object stated as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP ID (old) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Laureate API ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PAS member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Physics History Network ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quora અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  subject named as અંગ્રેજી
  Chandrasekhara Venkata Raman (7 Nov 1888 - 21 Nov 1970)
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો