જેકી શ્રોફ (Q560178)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય કલાકાર
 • જયકીશન શિવ શ્રોફ
 • જયકીશન શ્રોફ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જેકી શ્રોફ
ભારતીય કલાકાર
 • જયકીશન શિવ શ્રોફ
 • જયકીશન શ્રોફ
અંગ્રેજી
Jackie Shroff
Indian actor

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Jackie Shroff (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  जैकी श्रॉफ (હિન્દી)
  ૧ સંદર્ભ
  જેકી (ગુજરાતી)
  ૧ સંદર્ભ
  જયકિશન કાકુભાઈ શ્રોફ (ગુજરાતી)
  ૧ સંદર્ભ
  Jackieઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shroffઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ ફેબ્રુઆરી 1957
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1973
  ૧ સંદર્ભ
  Jackie Shroff
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sratim IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો