મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન (Q55813515)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતના ચરોતરના એક સામાજીક કાર્યકર અને શીક્ષણવિદ્દ
 • મોતીભાઈ અમીન
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન
ગુજરાતના ચરોતરના એક સામાજીક કાર્યકર અને શીક્ષણવિદ્દ
 • મોતીભાઈ અમીન
અંગ્રેજી
Motibhai Narsinhbhai Amin
A Social Reformer snd educatinish from Charotar area of Gujarat
 • Motibhai Amin

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૨૯ નવેમ્બર 1873Gregorian
૦ સંદર્ભ
૧ ફેબ્રુઆરી 1939
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો