વિનાયક દામોદર સાવરકર (Q471040)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય કર્મશીલ
 • વીર સાવરકર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
વિનાયક દામોદર સાવરકર
ભારતીય કર્મશીલ
 • વીર સાવરકર
અંગ્રેજી
Vinayak Damodar Savarkar
Freedom fighter of India
 • Swatantryaveer Savarkar
 • Veer Savarkar

વિધાનો

Savarkar3xt.jpg
૨૩૧ × ૩૦૮; ૧૨ KB
૦ સંદર્ભ
writing languagesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
place of detentionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hindu nationalismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
linguistic purismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Giuseppe Mazziniઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
social classificationઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Vinayak Damodar Savarkar
૦ સંદર્ભ

Identifiers

FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IdRef IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Treccani's Dizionario di Storia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો