સંત તુકારામ (Q468361)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Bhakti sant-poetઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સંત તુકારામ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Tukaram
  Bhakti sant-poet

   વિધાનો

   Tukaram 1832.jpg
   ૩૫૦ × ૫૨૩; ૫૫ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Tukaram print.jpg
   ૬૬૯ × ૯૫૪; ૧૬૧ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Tukaram.jpg
   ૧૬૧ × ૨૩૨; ૧૨ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Tukaram by Raja Ravi Varma.jpg
   ૪૪૮ × ૬૪૦; ૧૧૧ KB
   ૦ સંદર્ભ
   1608
   ૨ સંદર્ભો
   1650
   ૧ સંદર્ભ
   Indrayaniઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Tukaram
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો