અલકા યાજ્ઞિક (Q466826)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian playback singerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અલકા યાજ્ઞિક
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Alka Yagnik
  Indian playback singer

   વિધાનો

   Alka Yagnik.jpg
   ૬૦૦ × ૮૯૯; ૧૦૨ KB
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   अलका याज्ञनिक (હિન્દી)
   ૧ સંદર્ભ
   Alka Yagnik (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Yagnikઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૦ માર્ચ 1966
   ૨ સંદર્ભો
   ૧ સંદર્ભ
   Indian classical musicઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Filmiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Indian popઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Indian folk musicઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Modern High School for Girlsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   voiceઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Alka Yagnik
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Spotify artist IDઅંગ્રેજી
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   Songkick artist IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Last.fm IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   iTunes artist IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   CONOR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો