रुडोल्फ मोसबेउर (Q44286)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
german nuclear physicistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रुडोल्फ मोसबेउर
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Rudolf Mössbauer
  german nuclear physicist
  • Rudolf Ludwig Mössbauer

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Mossbauer.jpg
  २८० × ३९६;७१ KB
  १ उल्लेखः
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Rudolfअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Mößbauerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३१ जनवरी 1929Gregorian
  ३ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Мёссбауэр Рудольф Людвиг
  २५ फरवरी 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rudolf Ludwig Mossbauer
  ९ अक्तूबर 2017
  म्यूनिखहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  १० दिसम्बर 2014
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Мёссбауэр Рудольф Людвиг
  २५ फरवरी 2017
  १४ सितम्बर 2011
  place of deathअंग्रेज़ी
  Grünwaldअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  university teacherअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Technical University of Munichअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Technical University of Berlinअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  German Academy of Sciences Leopoldinaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  NNDBअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy of Sciences of the USSRअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academia Europaeaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Pour le Mérite for Sciences and Artsअंग्रेज़ी
  Bavarian Order of Meritअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  together withअंग्रेज़ी
  Robert Hofstadterअंग्रेज़ी
  prize moneyअंग्रेज़ी
  १,२५,११६ स्वीडिश क्रोना
  Elliott Cresson Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  ० उल्लेखः
  Rontgen-Preisअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  ० उल्लेखः
  Fellow of the American Physical Societyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Albert Einstein Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1986
  ० उल्लेखः
  Technical University of Berlinअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  academic degreeअंग्रेज़ी
  doctorateअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  doctoral advisorअंग्रेज़ी
  Heinz Maier-Leibnitzअंग्रेज़ी
  work locationअंग्रेज़ी
  म्यूनिखहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Rudolf Mössbauer
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Мёссбауэр Рудольф Людвиг
  ० उल्लेखः
  Erdős numberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  exact matchअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
  Nobel prize IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Leopoldina member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q44286&oldid=808385225" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः