ખીરોકિટીયા (Q385086)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
archaeological siteઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ખીરોકિટીયા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Khirokitia
  archaeological site
  • Choirokoitia Neolithic Site

  વિધાનો

  archaeological siteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Khirokitia2.jpg
  ૨,૬૦૯ × ૧,૭૩૩; ૨.૮૯ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  34°47'48.21"N, 33°20'37.39"E
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૫૬ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  Khirokitia
  ૦ સંદર્ભ
  (ii)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (iv)અંગ્રેજી

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Digital Atlas of the Roman Empire IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WOEIDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pleiades IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો