વિનુ માંકડ (Q3520064)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
વિનુ માંકડ
ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડી
  અંગ્રેજી
  Vinoo Mankad
  Indian cricketer (1917-1978)

   વિધાનો

   Vinoo Mankad 1996 stamp of India.jpg
   ૫૮૪ × ૯૭૮; ૪૬૮ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૬ જાન્યુઆરી 1950
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Dominion of India અંગ્રેજી
   ૧૫ ઓગસ્ટ 1947
   ૨૬ જાન્યુઆરી 1950
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   bowling style અંગ્રેજી
   Vinoo Mankad.ogg
   ૧.૭ s; ૪૯ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Vinoo Mankad
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો