त्रोत्स्की (Q33391)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Marxist revolutionary from Russiaअंग्रेज़ी
 • लीयो ट्रोट्स्की
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
त्रोत्स्की
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
 • लीयो ट्रोट्स्की
अंग्रेज़ी
Leon Trotsky
Marxist revolutionary from Russia
 • N. Trotsky
 • Lev Bronstein
 • Lev Davidovich Bronshtein
 • Lev Davidovich Bronstein
 • Лев Троцкий
 • Лев Давидович Троцкий

आचार्यदेशीयानि

चित्रहिन्दी
Лев Давидович Троцкий.jpg
७११ × ९६५;१७० KB
१ उल्लेखः
नागरिकताहिन्दी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
० उल्लेखः
० उल्लेखः
allegianceअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
Лев Давидович Троцкий (रूसी)
० उल्लेखः
Лейба Давидович Бронштейн (रूसी)
० उल्लेखः
birth nameअंग्रेज़ी
Лейба Давидович Бронштейн (रूसी)
१ उल्लेखः
Levअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
pseudonymअंग्रेज़ी
Троцкий
० उल्लेखः
Перо
० उल्लेखः
Антид Ото
० उल्लेखः
Л. Седов
० उल्लेखः
Старик
० उल्लेखः
जन्म तिथिहिन्दी
२६ अक्टोबर् 1879Julian
१ उल्लेखः
७ नवेम्बर् 1879Gregorian
४ उल्लेखाः
कहा गयाहिन्दी
Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
Munzinger person IDअंग्रेज़ी
named asअंग्रेज़ी
Leo Trotzki
९ अक्टोबर् 2017
कहा गयाहिन्दी
Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
named asअंग्रेज़ी
Leo (Lew) Dawidowitsch Trotzki
९ अक्टोबर् 2017
कहा गयाहिन्दी
Great Norwegian Encyclopediaअंग्रेज़ी
Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
named asअंग्रेज़ी
Lev Trotskij
Bereslavkaअंग्रेज़ी
देशहिन्दी
१ उल्लेखः
२१ आगस्ट् 1940
४ उल्लेखाः
कहा गयाहिन्दी
Find A Graveअंग्रेज़ी
Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
named asअंग्रेज़ी
Leon Trotsky
९ अक्टोबर् 2017
कहा गयाहिन्दी
SNACअंग्रेज़ी
SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
named asअंग्रेज़ी
Leon Trotsky
९ अक्टोबर् 2017
२० आगस्ट् 1940
१ उल्लेखः
२१ अक्टोबर् 2019
Coyoacánअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
का विषयहिन्दी
assassination of Leon Trotskyअंग्रेज़ी
हत्याराहिन्दी
Ramón Mercaderअंग्रेज़ी
ice axeअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
cerebral hemorrhageअंग्रेज़ी
का विषयहिन्दी
assassination of Leon Trotskyअंग्रेज़ी
applies to partअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
हत्याराहिन्दी
Ramón Mercaderअंग्रेज़ी
subject has roleअंग्रेज़ी
material authorअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
subject has roleअंग्रेज़ी
Intellectual authorअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Coyoacánअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
image of graveअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
पिताहिन्दी
David Bronsteinअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
सहोदरहिन्दी
Olga Kamenevaअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Semen Semkovskiअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
जीवन साथीहिन्दी
Natalia Sedovaअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Aleksandra Sokolovskayaअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
संतानहिन्दी
Sergei Sedovअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Zinaida Volkovaअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Lev Sedovअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
significant personअंग्रेज़ी
Robert Serviceअंग्रेज़ी
object has roleअंग्रेज़ी
चरित्रकारहिन्दी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
० उल्लेखः
० उल्लेखः
० उल्लेखः
writing languagesअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
place of detentionअंग्रेज़ी
Amherst Internment Campअंग्रेज़ी
एप्रिल् 1917Gregorian
२९ एप्रिल् 1917Gregorian
० उल्लेखः
Peter and Paul Fortressअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
व्यवसायहिन्दी
० उल्लेखः
autobiographerअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
दार्शनिकहिन्दी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
१ उल्लेखः
inferred fromअंग्रेज़ी
Category:Soviet military personnelअंग्रेज़ी
१४ जून् 2019
इतिहासकारहिन्दी
१ उल्लेखः
पत्रकारहिन्दी
१ उल्लेखः
inferred fromअंग्रेज़ी
Category:Imperial Russian journalistsअंग्रेज़ी
२० जून् 2019
पद पर आसीनहिन्दी
Ministry of Foreign Affairs of USSRअंग्रेज़ी
८ नवेम्बर् 1917Gregorian
९ एप्रिल् 1918Gregorian
पूर्वगामीहिन्दी
Mikhail Tereshchenkoअंग्रेज़ी
पूरोगामीहिन्दी
Georgy Chicherinअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Minister of Defenceअंग्रेज़ी
१३ मार्च् 1918Gregorian
१५ जनवरी 1925Gregorian
पूर्वगामीहिन्दी
Nikolai Podvoiskyअंग्रेज़ी
पूरोगामीहिन्दी
Mikhail Frunzeअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
प्रवृत्तिहिन्दी
Trotskyismअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
का सदस्यहिन्दी
० उल्लेखः
Left Oppositionअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Nazi book burningsअंग्रेज़ी
point in timeअंग्रेज़ी
1933
subject has roleअंग्रेज़ी
victimअंग्रेज़ी
Order of the Red Bannerअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Odessa Universityअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
work locationअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
१ उल्लेखः
Communist Party of the Soviet Unionअंग्रेज़ी
नवेम्बर् 1927Gregorian
end causeअंग्रेज़ी
exclusion from a political partyअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
१ उल्लेखः
Social Democratic Party of Switzerlandअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
धर्महिन्दी
नास्तिकताहिन्दी
१ उल्लेखः
हस्ताक्षरहिन्दी
Leon Trotsky Signature.svg
११२ × ६०;४ KB
participant ofअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
१ उल्लेखः
१ उल्लेखः
१ उल्लेखः
१ उल्लेखः
military rankअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
आयात कियाहिन्दी
West Frisian Wikipediaअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
Polish–Soviet Warअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
military branchअंग्रेज़ी
Trotskyismअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
The Permanent Revolutionअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
archives atअंग्रेज़ी
heightअंग्रेज़ी
१७४ शतिमान
० उल्लेखः
Лев Троцкий
१ उल्लेखः
Commons Creator pageअंग्रेज़ी
Leon Trotsky
१ उल्लेखः
Leon Trotsky
१ उल्लेखः
Category:Leon Trotskyअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
UbuWebअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
का विषयहिन्दी
० उल्लेखः
1922 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
का विषयहिन्दी
EB-12 / Trotsky, Levअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
Obalky knih.czअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Jewish Encyclopedia ID (Russian)अंग्रेज़ी
14165
० उल्लेखः

Identifiers

ISNI (ISO 27729)हिन्दी
० उल्लेखः
BNA authority IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
BanQ author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Vatican Library IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
National Library of Brazil IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
CANTIC IDअंग्रेज़ी
National Library of Chile IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Canadiana Authorities IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
DBC author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
१ उल्लेखः
Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
EGAXA IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
ELNET IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
FAST IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
SBN author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
ULAN IDअंग्रेज़ी
National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
१ उल्लेखः
National Library of Lithuania IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
LNB IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Lebanese National Library IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
० उल्लेखः
National Library of Russia IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NSK IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NUKAT IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
PLWABN IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Portuguese National Library IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
RERO IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
SELIBR IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
CONOR IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
IdRef IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NORAF IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
abART person IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Angelicum IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Babelio author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Ben Yehuda author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
BHCL IDअंग्रेज़ी
BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
BNB person IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
British Museum person or institution IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
BVMC person IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
CCAB IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Classiques des sciences sociales IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
CoBiS author IDअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
९ एप्रिल् 2020
Cultureel Woordenboek IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
कहा गयाहिन्दी
Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
१ उल्लेखः
२८ अक्टोबर् 2013
Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Goodreads author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
GTAA IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
HDS IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
InPhO IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Isidore scholar IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
JewAge person IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Kansallisbiografia IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Larousse IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Libris-URIअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
LibriVox author IDअंग्रेज़ी
Lokalhistoriewiki.no IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Munzinger person IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
१ उल्लेखः
२४ डिसेम्बर् 2018
Muziekweb performer IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Médias 19 IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NE.se IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NLA Trove IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NLP ID (unique)अंग्रेज़ी
० उल्लेखः
NNDB people IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Open Library IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Open Library subject IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
openMLOL author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
PM20 folder IDअंग्रेज़ी
number of worksअंग्रेज़ी
५३१
number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
३९४
named asअंग्रेज़ी
Trockij, Lev D.
१ उल्लेखः
Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Projekt Gutenberg-DE IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Quora topic IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Rodovid IDअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
Runeberg author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
० उल्लेखः
Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
mapping relation typeअंग्रेज़ी
exact matchअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Treccani IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Treccani's Dizionario di Storia IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Treccani's Enciclopedia Italiana IDअंग्रेज़ी
U.S. National Archives Identifierअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Uppsala University Alvin IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
Vienna History Wiki IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
WikiTree person IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
१ उल्लेखः
YouTube video IDअंग्रेज़ी
शीर्षकहिन्दी
Leon Trotsky, Russian revolutionary, founder of Red army, documentary, HD1080 (अंग्रेज़ी)
० उल्लेखः
Canadiana NCF IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
National Library of Israel J9U IDअंग्रेज़ी
० उल्लेखः
 
सम्पाद्यताम्
सम्पाद्यताम्
सम्पाद्यताम्
सम्पाद्यताम्
सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
    "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q33391&oldid=1184219878" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्