પરેશ રાવલ (Q3123705)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ભારતીય અભિનેતા અને રાજકારણી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પરેશ રાવલ
ભારતીય અભિનેતા અને રાજકારણી
  અંગ્રેજી
  Paresh Rawal
  Indian actor and politician

   વિધાનો

   Rawal અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   based on heuristic અંગ્રેજી
   inferred from person's full name અંગ્રેજી
   Paresh Rawal filmography અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   social media followers અંગ્રેજી
   ૩૨,૩૯,૨૯૭
   X numeric user ID અંગ્રેજી
   ૫ જાન્યુઆરી 2021
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૭,૫૯,૯૦૬
   X numeric user ID અંગ્રેજી
   ૨૮ ફેબ્રુઆરી 2020
   ૦ સંદર્ભ
   ૩૩,૩૫,૮૦૮
   X numeric user ID અંગ્રેજી
   ૨૭ ફેબ્રુઆરી 2022
   ૦ સંદર્ભ
   ૩૩,૭૯,૧૧૦
   X numeric user ID અંગ્રેજી
   ૫ ફેબ્રુઆરી 2023
   ૦ સંદર્ભ
   Paresh Rawal
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   PLWABN ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CineMagia person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Douban movie celebrity ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Filmweb.pl person ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Ivi person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kinobox person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Listal ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   MYmovies person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   OFDb person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Media Database person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   OpenSanctions ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Prabook ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   TMDB person ID અંગ્રેજી
   X numeric user ID અંગ્રેજી
   has characteristic અંગ્રેજી
   verified account or profile અંગ્રેજી
   number of subscribers અંગ્રેજી
   ૨૭,૫૯,૯૦૬
   ૨૮ ફેબ્રુઆરી 2020
   ૧૬ ઓગસ્ટ 2011
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો