અજીત માવી (Q298547)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ઉદ્યોગપતિ
 • અજીત હિંમતભાઈ માવી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અજીત માવી
ભારતીય ઉદ્યોગપતિ
 • અજીત હિંમતભાઈ માવી
અંગ્રેજી
Mukesh Ambani
Business man
 • Mukesh Dhirubhai Ambani

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
owner ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Reliance Industries Limitedઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Mumbai Indiansઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
EPIC TVઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Mukesh Ambani
૦ સંદર્ભ
Category:Mukesh Ambaniઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૨ સંદર્ભો
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો