વિશ્વનાથ ભટ્ટ (Q2773337)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વિવેચક અને શબ્દકોષકાર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
વિશ્વનાથ ભટ્ટ
વિવેચક અને શબ્દકોષકાર
  અંગ્રેજી
  Vishwanath Bhatt
  Indian critic and lexicographer

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૦ માર્ચ 1898Gregorian
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૭ નવેમ્બર 1968
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો