પ્રદ્યુમ્ન કંચનરાય દેસાઈ (Q2764964)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
પક્ષીવિશારદ
 • પ્રદ્યુમ્ન દેસાઈ
 • પી કે દેસાઈ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્રદ્યુમ્ન કંચનરાય દેસાઈ
પક્ષીવિશારદ
 • પ્રદ્યુમ્ન દેસાઈ
 • પી કે દેસાઈ
અંગ્રેજી
Pradyumn Kanchanrai Desai
ornithologist
 • P. K. Desai
 • Pradyumn Desai

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
Shree P K Desai.png
૩૦૦ × ૩૯૫; ૯૬ KB
૦ સંદર્ભ
પ્રદ્યુમ્ન કંચનરાય દેસાઈ (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
૫ ફેબ્રુઆરી 1905Gregorian
૦ સંદર્ભ
અજાણી કિંમત
૦ સંદર્ભ
1984
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો