ડોલરરાય માંકડ (Q2759572)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ગુજરાતી વિવેચક, સંશોધનકાર અને કવિ
 • ડોલરરાય આર.માંકડ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડોલરરાય માંકડ
ગુજરાતી વિવેચક, સંશોધનકાર અને કવિ
 • ડોલરરાય આર.માંકડ
અંગ્રેજી
Dolarrai Mankad
Gujarati critic, researcher and poet (1902-1970)
 • Dolarrai R. Mankad

વિધાનો

૨૬ જાન્યુઆરી 1950
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧૫ ઓગસ્ટ 1947
૨૬ જાન્યુઆરી 1950
૦ સંદર્ભ
૨૩ જાન્યુઆરી 1902Gregorian
writing language અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
Europeana entity અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Prabook ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો