જોસેફ મેકવાન (Q2758670)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતી લેખક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જોસેફ મેકવાન
ગુજરાતી લેખક
  અંગ્રેજી
  Joseph Macwan
  Gujarati writer

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   based on heuristicઅંગ્રેજી
   personal nameઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Josephઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૯ ઓક્ટોબર 1936
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૮ માર્ચ 2010
   ૦ સંદર્ભ
   renal failureઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Goodreads author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો