પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે (Q2722458)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય વિચારક, ધર્મ ગુરુ અને સમાજ સુધારક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે
ભારતીય વિચારક, ધર્મ ગુરુ અને સમાજ સુધારક
  અંગ્રેજી
  Pandurang Shastri Athavale
  Indian philosopher, spiritual leader and social reformer

   વિધાનો

   ૨૬ જાન્યુઆરી 1950
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Dominion of India અંગ્રેજી
   ૧૫ ઓગસ્ટ 1947
   ૨૬ જાન્યુઆરી 1950
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો