અખા ભગત (Q2721893)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
પ્રાચીન ગુજરાતી કવિ
 • અખો
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અખા ભગત
પ્રાચીન ગુજરાતી કવિ
 • અખો
અંગ્રેજી
Akha Bhagat
medieval period poet of Gujarati literature
 • Akho
 • Akharam

વિધાનો

Identifiers

૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો