કસ્તુરબા (Q264908)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીના પત્ની( રાષ્ટ્રીય સુરકક્ષીત માતૃત્વ દિવસ -2003 થી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. )
 • બા, કસ્તૂરબા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કસ્તુરબા
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીના પત્ની( રાષ્ટ્રીય સુરકક્ષીત માતૃત્વ દિવસ -2003 થી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. )
 • બા, કસ્તૂરબા
અંગ્રેજી
Kasturba Gandhi
wife of Mahatma Gandhi, an Indian leader of British era (1869-1944)
 • Baa
 • Kasturbai
 • Kasturbai Gandhi
 • Kasturba Makharji
 • Kasthoorba Gandhi

વિધાનો

Kasturba.jpg
૩૦૮ × ૩૫૦; ૧૪ KB
૦ સંદર્ભ
bronchopneumonia અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૨૨ ફેબ્રુઆરી 1944
૦ સંદર્ભ
Kasturba Gandhi
૦ સંદર્ભ

Identifiers

FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
Collective Biographies of Women ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Geni.com profile ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Te Papa agent ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો