સન્ની લિઓન (Q260794)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American Canadian actress, businesswoman, model and former pornographic actressઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સન્ની લિઓન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Sunny Leone
  American Canadian actress, businesswoman, model and former pornographic actress
  • Karen Malhotra
  • Karenjit Kaur Vohra

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  કારેનજીત કૌર વોહરા (ગુજરાતી)
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  brownઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  hair colorઅંગ્રેજી
  black hairઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  brown hairઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  massઅંગ્રેજી
  ૫૦ kilogram
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૬૩ centimetre
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Myspace IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pornhub IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  YouPorn IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RedTube IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boobpedia articleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Penthouse IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો