નાભિરાજ (Q20991258)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઋષભદેવના પિતા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નાભિરાજ
ઋષભદેવના પિતા
  અંગ્રેજી
  Nabhi
  Father of Rishabhanatha
  • Nabhiraja
  • Nābhirāja

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  human who may be fictionalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nabhi.jpg
  ૧,૬૬૭ × ૨,૯૧૯; ૪.૧૨ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Kulakaraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૫૨૫ bow
  ૧ સંદર્ભ
  Nabhi
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો