નંદાદેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (Q1648266)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
national park in Indiaઅંગ્રેજી
 • નંદાદેવી નેશનલ પાર્ક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નંદાદેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • નંદાદેવી નેશનલ પાર્ક
અંગ્રેજી
Nanda Devi National Park
national park in India

  વિધાનો

  national parkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nanda Devi.jpg
  ૩,૪૫૬ × ૨,૩૦૪; ૧.૪૩ MB
  ૧ સંદર્ભ
  IUCN protected areas categoryઅંગ્રેજી
  IUCN category II: National Parkઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  30°25'7"N, 79°50'59"E
  ૧ સંદર્ભ
  ૬૨૪.૬±૦.૧ square kilometre
  ૦ સંદર્ભ
  Nanda Devi National Park
  ૦ સંદર્ભ
  (vii)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  (x)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  WDPA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો