મહાત્મા ગાંધી (Q1001)

Wikidataમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાત્મા ગાંધી
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
pre-eminent leader of Indian nationalism during British-ruled India
 • M K Gandhi
 • Mohandas Gandhi
 • Bapu
 • Gandhi
 • Mohandas Karamchand Gandhi
 • Mohandas K. Gandhi
 • Gandhiji
 • Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi
 • Gandhi ji
 • Bapu ji

વિધાનો

Retrato de Mahatma Gandhi. (સ્પેનિશ)
૦ સંદર્ભ
Mohandas Gandhi (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨ ઓક્ટોબર 1869Gregorian
૪ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find a Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
૩૦ જાન્યુઆરી 1948
૫ સંદર્ભો
૨૨ ફેબ્રુઆરી 1944
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
memoiristઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
G. K. Chestertonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
last wordsઅંગ્રેજી
हे राम (હિન્દી)
satyagrahaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Mohandas K. Gandhi
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, or paragraphઅંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas (1869-1948)
page(s)અંગ્રેજી
545-549
૦ સંદર્ભ
Library of Congress Classificationઅંગ્રેજી
DS481.G3
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ

Identifiers

SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBRઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authoritiesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
People Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BVMC person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NYT topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Find a Grave memorial IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Te Papa person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNA authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
UK National Archives IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator idઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LNB IDઅંગ્રેજી
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Runeberg author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો