મહાત્મા ગાંધી (Q1001)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાત્મા ગાંધી
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Indian nationalist leader and nonviolence advocate (1869–1948)
 • Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi
 • M. K. Gandhi
 • Mohandas K Gandhi
 • M K Gandhi
 • Mohandas Gandhi
 • Gandhi
 • Mohandas K. Gandhi
 • Gandhiji
 • Gandhji
 • Bapuji
 • Father of the Nation
 • Bapu
 • Mahatma Gandhi

વિધાનો

Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg
૨,૬૨૦ × ૩,૨૭૦; ૩.૧ MB
૦ સંદર્ભ
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
Mohandas અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૨ ઓક્ટોબર 1869Gregorian
૧૭ સંદર્ભો
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find a Grave અંગ્રેજી
Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelio અંગ્રેજી
Babelio author ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
InPhO ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
GeneaStar અંગ્રેજી
GeneaStar person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Roglo અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
AlKindi અંગ્રેજી
General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma (Mohandas Karamčand) Gandhi
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Munzinger person ID અંગ્રેજી
૩૦ જાન્યુઆરી 1948
૧૭ સંદર્ભો
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find a Grave અંગ્રેજી
Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelio અંગ્રેજી
Babelio author ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
InPhO ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
GeneaStar અંગ્રેજી
GeneaStar person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
AlKindi અંગ્રેજી
General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma (Mohandas Karamčand) Gandhi
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Munzinger person ID અંગ્રેજી
NNDB અંગ્રેજી
NNDB people ID અંગ્રેજી
writing language અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
place of detention અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BDRC Resource ID અંગ્રેજી
philosophy અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
nickname અંગ્રેજી
Bapu (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Vegetarian Society અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
work period (start) અંગ્રેજી
1893
૦ સંદર્ભ
Gandhi signature.svg
૪૦૦ × ૨૦૦; ૩ KB
૧ સંદર્ભ
dark brown અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
last words અંગ્રેજી
हे राम (હિન્દી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
G. K. Chesterton અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Henry Stephens Salt અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Thiruvalluvar અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
spoken text audio અંગ્રેજી
Nl-Mahatma Gandhi-article.ogg
૨૫ min ૯ s; ૧૪.૪૯ MB
Dutch અંગ્રેજી
nominated for અંગ્રેજી
૧૬૪ centimetre
૦ સંદર્ભ
section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas (1869-1948)
૦ સંદર્ભ
Obalky knih.cz અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Soviet Encyclopedia (1926–1947) અંગ્રેજી
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
hairstyle અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Mahatma Gandhi અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mohandas K. Gandhi
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
BNMM authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAnQ author ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
National Library of Brazil ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CANTIC ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Chile ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Canadiana Name Authority ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
DBC author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
ELNET ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
SBN author ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas Karamchand
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel J9U ID અંગ્રેજી
National Library of Korea ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Lithuania ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lebanese National Library ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CiNii Books author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Russia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NSK ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NUKAT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PLWABN ID અંગ્રેજી
Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RERO ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.SI ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IdRef ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
Library of Congress Classification અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
abART person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academia.edu topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academy of Athens authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Alexander Turnbull Library ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
AllMusic artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Amazon author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Angelicum ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Apple Music artist ID (U.S. version) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Archives at Yale names ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
ArhivX LOD અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Armeniapedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Basque Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BBC Things ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BDRC Resource ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHCL UUID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Biblioteca di Santa Sabina ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Biblioteca Franco Serantini ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BookBrainz author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BVMC person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CALIS ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CCAB ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Comic Vine ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.BG ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.SR ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cyprus Bibliography ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cyprus University of Technology ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Den Store Danske ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Der Spiegel topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Discogs artist ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
English Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
French Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist numeric ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Genius અંગ્રેજી
૨૬ જાન્યુઆરી 2019
Goodreads author ID અંગ્રેજી
૨૭ સપ્ટેમ્બર 2020
subject named as અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
number of subscribers અંગ્રેજી
૬,૦૯૪
૦ સંદર્ભ
Goodreads character ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Arts & Culture entity ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodle અંગ્રેજી
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
InPhO ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Interlingual Index ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IxTheo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Japan Search name ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Jewish Virtual Library ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Kallías ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
KANTO ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
KBpedia ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Klexikon article ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Krugosvet article અંગ્રેજી
Larousse ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Last.fm ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Liber Liber author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LibraryThing author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LittleSis people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
object stated as અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
૦ સંદર્ભ
LyricsTranslate ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Munzinger person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel ID (old) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Wales Authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
New York Times topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NicoNicoPedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Trove people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLC authorities અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLP ID (old) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
OmegaWiki Defined Meaning અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library subject ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
OpenPlaques subject ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Orthodox Encyclopedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Perlentaucher ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers topic અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder ID અંગ્રેજી
number of works અંગ્રેજી
૬૬૯
number of works accessible online અંગ્રેજી
૩૭૭
subject named as અંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas Karamchand
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Portal da Literatura ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Rekhta author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Runeberg author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Rupa Publications author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Saregama artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Spanish Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
mapping relation type અંગ્રેજી
exact match અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Tabakalera ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Te Papa agent ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
TMDB person ID અંગ્રેજી
Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas Karamchand
૦ સંદર્ભ
U.S. National Archives Identifier અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
UK National Archives ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
UK Parliament thesaurus ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gandhi, Mahatma
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Unz Review author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
V&A person ID અંગ્રેજી