Q9972

From Wikidata
Jump to: navigation, search

Hongxi Emperor (Q9972)[edit]

emperor of the Ming Dynasty [edit]

Also known as:
  • Emperor Jingtian Tidao Chuncheng Zhide Hongwen Qinwu Zhangsheng Daxiao Zhao
  • Rénzōng
  • Zhāodì
  • Zhū Gāochì
[edit]

Statements