Q9972

From Wikidata
Jump to: navigation, search

Hongxi Emperor (Q9972)[edit]

emperor of the Ming Dynasty [edit]

Also known as:
  • Emperor Jingtian Tidao Chuncheng Zhide Hongwen Qinwu Zhangsheng Daxiao Zhao
  • Zhao Di
  • Renzong
  • Zhu Gaochi
  • Zhu Gaozhi
[edit]

Statements