Q9965

From Wikidata
Jump to: navigation, search

Yongle Emperor (Q9965)[edit]

emperor of the Ming Dynasty [edit]

Also known as:
  • Zhu Di
  • Qitian Hongdao Gaoming Zhaoyun Shengwu Shengong Chunren Zhixiao Wen
  • Míng Chéngzǔ
[edit]

Statements