जोन मेनार्ड केन्स (Q9317)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
British economistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
जोन मेनार्ड केन्स
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  John Maynard Keynes
  British economist

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   Keynes 1933.jpg
   २८९ × ३००;८४ KB
   १ उल्लेखः
   नागरिकताहिन्दी
   १२ अप्रैल 1927Gregorian
   end causeअंग्रेज़ी
   Royal and Parliamentary Titles Act 1927अंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Johnअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   Baronअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   ५ जून 1883Gregorian
   ८ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
   २२ अगस्त 2017
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
   NE.se IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   IMSLP IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   कैम्ब्रिजहिन्दी
   ३ उल्लेखाः
   १० दिसम्बर 2014
   कहा गयाहिन्दी
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
   section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
   Кейнс Джон Мейнард
   २८ सितम्बर 2015
   २१ अप्रैल 1946
   ८ उल्लेखाः
   section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
   Кейнс Джон Мейнард
   कहा गयाहिन्दी
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
   २७ सितम्बर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
   २२ अगस्त 2017
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
   NE.se IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   John Maynard Keynes
   ९ अक्तूबर 2017
   place of deathअंग्रेज़ी
   Firleअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   manner of deathअंग्रेज़ी
   natural causesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Taraškievica Wikipediaअंग्रेज़ी
   पिताहिन्दी
   John Neville Keynesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   माताहिन्दी
   Florence Ada Keynesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   सहोदरहिन्दी
   Margaret Neville Keynesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Geoffrey Keynesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जीवन साथीहिन्दी
   Lydia Lopokovaअंग्रेज़ी
   ४ अगस्त 1925Gregorian
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   The Stageअंग्रेज़ी
   ६ अगस्त 1925Gregorian
   issueअंग्रेज़ी
   2316
   page(s)अंग्रेज़ी
   11
   columnअंग्रेज़ी
   3
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   व्यवसायहिन्दी
   १ उल्लेखः
   गणितज्ञहिन्दी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   दार्शनिकहिन्दी
   ० उल्लेखः
   प्रोफ़ेसरहिन्दी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   non-fiction writerअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   पद पर आसीनहिन्दी
   Member of the House of Lordsअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   movementअंग्रेज़ी
   Bloomsbury Groupअंग्रेज़ी
   का सदस्यहिन्दी
   British Academyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Companion of the Order of the Bathअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Adam Smith Prizeअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Order of the Bathअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   King's Collegeअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   doctoral advisorअंग्रेज़ी
   doctoral studentअंग्रेज़ी
   D. G. Champernowneअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   student ofअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Liberal Partyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   point in timeअंग्रेज़ी
   1936
   ० उल्लेखः
   John Maynard Keynes
   ० उल्लेखः
   John Maynard Keynes
   १ उल्लेखः
   Category:John Maynard Keynesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
   section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
   Кейнс Джон Мейнард
   volumeअंग्रेज़ी
   12 : Кварнер — Конгур
   page(s)अंग्रेज़ी
   18
   author name stringअंग्रेज़ी
   В. С. Афанасьев
   ० उल्लेखः
   Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   १ उल्लेखः
   २ उल्लेखाः
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Alemannic Wikipediaअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   CANTIC-IDअंग्रेज़ी
   OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   MacTutor id (biographies)अंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   Munzinger IBAअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   DBNL author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NNDB people IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   GTAA IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SELIBR IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   English Wikisourceअंग्रेज़ी
   National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NCL IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   zbMATH author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ODIS IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   People Australia IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNE IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Open Library IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   LibriVox author IDअंग्रेज़ी
   UK National Archives IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Hansard (1803–2005) IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   InPhO IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BAV IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   EGAXA IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   PTBNP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Treccani IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Persée author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   openMLOL author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WikiTree person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Babelio author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNA authority IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WeRelate person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Dialnet author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   PM20 folder IDअंग्रेज़ी
   number of worksअंग्रेज़ी
   २९१
   number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
   १३९
   ० उल्लेखः
   Christie's creator IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NE.se IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WBPLN author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   IMSLP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Runeberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CONOR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   २६ अगस्त 2015
   National Library of Wales IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Angelicum author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Libris-URIअंग्रेज़ी
   Google Scholar author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BnF IDअंग्रेज़ी
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q9317&oldid=803101746" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः