वाल्ट डिज्नी (Q8704)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
American film producer and businessmanअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
वाल्ट डिज्नी
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Walt Disney
  American film producer and businessman
  • Walter Elias Disney

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Walt Disney 1946.JPG
  ४५० × ६७५;१३३ KB
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  Walt Disney (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Walter Elias Disney (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Walterअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  १ उल्लेखः
  Eliasअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  ० उल्लेखः
  Disneyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ५ दिसम्बर 1901Gregorian
  १४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Walt Disney (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Benezit Dictionary of Artistsअंग्रेज़ी
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Walt Disney (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Broadway Databaseअंग्रेज़ी
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Enciclopédia Itaú Culturalअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Lambiek Comiclopediaअंग्रेज़ी
  Lambiek Comiclopedia artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  American National Biographyअंग्रेज़ी
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  शिकागोहिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  १० दिसम्बर 2014
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Дисней Уолт
  २८ सितम्बर 2015
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  १५ दिसम्बर 1966
  १४ उल्लेखाः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Дисней Уолт
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  २७ सितम्बर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Walt Disney (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Benezit Dictionary of Artistsअंग्रेज़ी
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Walt Disney (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Broadway Databaseअंग्रेज़ी
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Enciclopédia Itaú Culturalअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Lambiek Comiclopediaअंग्रेज़ी
  Lambiek Comiclopedia artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  American National Biographyअंग्रेज़ी
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Walt Disney
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  बरबैंकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Дисней Уолт
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  २८ सितम्बर 2015
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  circulatory collapseअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  stated asअंग्रेज़ी
  acute circulatory collapse
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  place of burialअंग्रेज़ी
  Forest Lawn Memorial Parkअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Walt Disney Grave.JPG
  १,४०० × १,७००;१.२८ MB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Elias Disneyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Flora Call Disneyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Roy O. Disneyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  जीवन साथीहिन्दी
  Lillian Disneyअंग्रेज़ी
  संतानहिन्दी
  Diane Disney Millerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  animatorअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  television presenterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  voice actorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  producerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  painterअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  शैलीहिन्दी
  family filmअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कार्टूनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Knight of the Legion of Honourअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Presidential Medal of Freedomअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Grammy Trustees Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1989
  for workअंग्रेज़ी
  Grand Canyonअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  31st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Seal Islandअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  21st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  In Beaver Valleyअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  23rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Nature's Half Acreअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  24th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Water Birdsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  25th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Bear Countryअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Flowers and Treesअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  5th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Disney A to Z: The Official Encyclopediaअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Academy Awards
  for workअंग्रेज़ी
  Three Little Pigsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  6th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Tortoise and the Hareअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  7th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Three Orphan Kittensअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  8th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Country Cousinअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  9th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Old Millअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  10th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Ferdinand the Bullअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  11th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Ugly Ducklingअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  12th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Lend a Pawअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  14th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Der Fuehrer's Faceअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  15th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Toot, Whistle, Plunk and Boomअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Winnie the Pooh and the Blustery Dayअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  41st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Alaskan Eskimoअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Men Against the Arcticअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  28th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  The Living Desertअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Vanishing Prairieअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  27th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  point in timeअंग्रेज़ी
  १७ मार्च 1956
  for workअंग्रेज़ी
  Disneylandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Congressional Gold Medalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  California Hall of Fameअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2006
  ० उल्लेखः
  National Inventor Hall of Fameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winsor McCay Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1975
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  १ उल्लेखः
  Honorary Césarअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Audubon Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1955
  ० उल्लेखः
  Irving G. Thalberg Memorial Awardअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Disney A to Z: The Official Encyclopediaअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Academy Awards
  point in timeअंग्रेज़ी
  1932
  for workअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Disney A to Z: The Official Encyclopediaअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Academy Awards
  nominated forअंग्रेज़ी
  Academy Award for Best Pictureअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Mary Poppinsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  37th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Grand Canyonअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  31st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Mysteries of the Deepअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  32nd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Islands of the Seaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  33rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Seal Islandअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  21st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  In Beaver Valleyअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  23rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Nature's Half Acreअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  24th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Water Birdsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  25th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Bear Countryअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Ben and Meअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Siamअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  27th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Switzerlandअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  28th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Samoaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  29th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Flowers and Treesअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  5th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Mickey's Orphansअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  5th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Three Little Pigsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  6th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Building a Buildingअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  6th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Tortoise and the Hareअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  7th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Three Orphan Kittensअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  8th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Who Killed Cock Robin?अंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  8th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Country Cousinअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  9th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Old Millअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  10th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Ferdinand the Bullअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  11th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Brave Little Tailorअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  11th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Mother Goose Goes Hollywoodअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  11th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Good Scoutsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  11th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  The Ugly Ducklingअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  12th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Pointerअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  12th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Lend a Pawअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  14th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Truant Officer Donaldअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  14th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Der Fuehrer's Faceअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  15th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Reason and Emotionअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  16th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  का विषयहिन्दी
  17th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  How to Play Footballअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Donald's Crimeअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  18th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Squatter's Rightsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  19th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Chip an' Daleअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  20th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Pluto's Blue Noteअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  20th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Mickey and the Sealअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  21st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Tea for Two Hundredअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  21st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Toy Tinkersअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  22nd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Lambert the Sheepish Lionअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  24th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Toot, Whistle, Plunk and Boomअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Rugged Bearअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Pigs Is Pigsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  27th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  No Huntingअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  28th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  The Truth About Mother Gooseअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  30th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Paul Bunyanअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  31st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Noah's Arkअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  32nd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Goliath IIअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  33rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Aquamaniaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  34th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  A Symposium on Popular Songsअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  35th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Winnie the Pooh and the Blustery Dayअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  41st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Alaskan Eskimoअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  Men Against the Arcticअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  28th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Donald in Mathmagic Landअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  32nd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  The Grain That Built a Hemisphereअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  15th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The New Spiritअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  15th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Living Desertअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  26th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  for workअंग्रेज़ी
  The Vanishing Prairieअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  27th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  School of the Art Institute of Chicagoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kansas City Art Instituteअंग्रेज़ी
  valid in periodअंग्रेज़ी
  1910sअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  निवासहिन्दी
  valid in periodअंग्रेज़ी
  1910sअंग्रेज़ी
  1920sअंग्रेज़ी
  1923
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  work period (start)अंग्रेज़ी
  1920
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Walt Disney 1942 signature.svg
  ५८५ × २१८;५४ KB
  ० उल्लेखः
  medical conditionअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  १ उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Disney, Walter Elias (Walt)
  stated asअंग्रेज़ी
  Red Cross ambulance driver
  filmographyअंग्रेज़ी
  Filmography of Walt Disneyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Filmography of Walt Disneyअंग्रेज़ी
  Mickey Mouse universeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Donald Duck universeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Walt Disney
  १ उल्लेखः
  Walt Disney
  ० उल्लेखः
  Portal:Disneyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Дисней Уолт
  volumeअंग्रेज़ी
  8 : Дебитор — Евкалипт
  page(s)अंग्रेज़ी
  304
  लेखकहिन्दी
  Vladimir Utilovअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DBNL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ६ अगस्त 2015
  Museum of Modern Art artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DNF person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Turner Classic Movies person IDअंग्रेज़ी
  Photographers' Identities Catalog IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी