विक्टर ह्यूगो (Q535)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
French poet, novelist, and dramatistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विक्टर ह्यूगो
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  French poet, novelist, and dramatist
  • Victor Marie Hugo
  • Victor-Marie Hugo
  • Victor Marie, Comte Hugo

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Victor Hugo 001.jpg
  १,२०३ × १,६००;१७६ KB
  media legendअंग्रेज़ी
  Victor Hugo vers 1884. (फ़्रेंच)
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Victor Hugo (फ़्रेंच)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Victor-Marie Hugo (फ़्रेंच)
  १ उल्लेखः
  Victorअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  Marieअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hugoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  १२ फरवरी 2016
  १७ अक्तूबर 2016
  viscountअंग्रेज़ी
  २० फरवरी 1837Gregorian
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २६ फरवरी 1802Gregorian
  १७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  unspecified calendarअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Hugo (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Sycomoreअंग्रेज़ी
  Sycomore IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Hugo (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  Léonore databaseअंग्रेज़ी
  Léonore IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Marie Hugo (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Hugo (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  Benezit Dictionary of Artistsअंग्रेज़ी
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Marie Hugo (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  KulturNavअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Broadway Databaseअंग्रेज़ी
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  NooSFereअंग्रेज़ी
  NooSFere author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor HUGO
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  birthhouse of Victor Hugoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  २२ मई 1885Gregorian
  १४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  unspecified calendarअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Hugo (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Sycomoreअंग्रेज़ी
  Sycomore IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Hugo (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Victor Hugo (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  KulturNavअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  NooSFereअंग्रेज़ी
  NooSFere author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor HUGO
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  पैरिसहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  place of burialअंग्रेज़ी
  Panthéonअंग्रेज़ी
  Tomb of Victor Hugo in Panthéon
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  image of graveअंग्रेज़ी
  Panthéon Victor Hugo.JPG
  २,०४८ × १,५३६;१.३७ MB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Joseph Léopold Sigisbert Hugoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Sophie Trébuchetअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Abel Hugoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Eugène Hugoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Adèle Foucherअंग्रेज़ी
  १२ अक्तूबर 1822Gregorian
  place of marriageअंग्रेज़ी
  Saint-Sulpiceअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  partnerअंग्रेज़ी
  Juliette Drouetअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Léonie d'Aunetअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Adèle Hugoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Charles Hugoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  François-Victor Hugoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Léopoldine Hugoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Léopoldine Hugoअंग्रेज़ी
  familyअंग्रेज़ी
  Hugo familyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  नाटककारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  librettistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निबंधकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  illustratorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  French Wikisourceअंग्रेज़ी
  travel writerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  French Wikisourceअंग्रेज़ी
  पद पर आसीनहिन्दी
  member of the French National Assemblyअंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Seineअंग्रेज़ी
  ४ जून 1848Gregorian
  २ दिसम्बर 1851Gregorian
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  senator of the French Third Republicअंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Seineअंग्रेज़ी
  ३० जनवरी 1876Gregorian
  २२ मई 1885Gregorian
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  far-leftअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  member of the Chamber of Peersअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  member of the French National Assemblyअंग्रेज़ी
  ८ फरवरी 1871Gregorian
  १ मार्च 1871Gregorian
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  far-leftअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  काहिन्दी
  Société des gens de lettresअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1840
  पूर्वगामीहिन्दी
  Honoré de Balzacअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  François Aragoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  movementअंग्रेज़ी
  free-thoughtअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  anti-clericalismअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  followsअंग्रेज़ी
  Népomucène Lemercierअंग्रेज़ी
  followed byअंग्रेज़ी
  Leconte de Lisleअंग्रेज़ी
  ७ जनवरी 1841Gregorian
  १ उल्लेखः
  Serbian Learned Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Société des gens de lettresअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  शैलीहिन्दी
  उपन्यासहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  pamphletअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  influenced byअंग्रेज़ी
  John Owenअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Cydymaith i lenyddiaeth Cymruअंग्रेज़ी
  funeralअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १ जून 1885Gregorian
  ० उल्लेखः
  Nazi book burningsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1933
  subject has roleअंग्रेज़ी
  victimअंग्रेज़ी
  Officer of the Legion of Honourअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1937
  २ उल्लेखाः
  Concours généralअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lycée Louis-le-Grandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  Louis Lefébure de Fourcyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  honorific suffixअंग्रेज़ी
  Peerage of Franceअंग्रेज़ी
  निवासहिन्दी
  Place des Barricades - Barricadenpleinअंग्रेज़ी
  street numberअंग्रेज़ी
  4
  has causeअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  पैरिसहिन्दी
  १ उल्लेखः
  lifestyleअंग्रेज़ी
  रहस्यवादहिन्दी
  ० उल्लेखः
  French peopleअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Victor Hugo Signature.svg
  २४४ × ६०;५ KB
  ० उल्लेखः
  Les Misérablesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Hunchback of Notre Dameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archives atअंग्रेज़ी
  Regensburg Classificationअंग्रेज़ी
  IG 6400
  ० उल्लेखः
  Victor Hugo
  १ उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Victor Hugo
  ० उल्लेखः
  Victor Hugo
  Category:Victor Hugoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  volumeअंग्रेज़ी
  6
  page(s)अंग्रेज़ी
  439
  १ उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-11 / Hugo, Victor Marieअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopedic Lexiconअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  Sycomore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RSL ID (person)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  excludingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LAC IDअंग्रेज़ी
  LNB IDअंग्रेज़ी
  NLP IDअंग्रेज़ी
  NSK IDअंग्रेज़ी
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BIBSYS idअंग्रेज़ी
  १० मार्च 2015
  DBNL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  senat.fr IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ३ अगस्त 2015
  AllMusic artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ३ अगस्त 2015
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NILF author idअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Gallery of Art artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Musée d'Orsay artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dictionary of Art Historians IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  HDS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AGORHA person/institution IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  WomenWriters IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KMDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KulturNav-idअंग्रेज़ी
  catalogअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Nationalmuseum Sweden artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Léonore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  elCinema person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Theatricalia person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SANU member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artnet artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isidore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BookBrainz creator IDअंग्रेज़ी
  Christie's creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RA Collections IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Académie française member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WBPLN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Invaluable.com person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Les Voix de la poésie poet IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RPO poet IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artcyclopedia artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NooSFere author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  At the Circulating Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque de la Pléiade IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  Canal Académie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PRELIB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Muziekweb performer IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Larousse IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Maitron IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q535&oldid=809485124" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः