एनी बेसन्ट् (Q464318)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
ब्रिटिश समाजवादी, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक और व्याख्याताहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
एनी बेसन्ट्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Annie Besant
  British socialist, theosophist, women's rights activist, writer and orator
  • Annie Wood Besant
  • Annie Wood

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Annie Besant, LoC.jpg
  २,४५७ × ३,८०५;३.११ MB
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  १२ अप्रैल 1927Gregorian
  end causeअंग्रेज़ी
  Royal and Parliamentary Titles Act 1927अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Annie Wood (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  Annieअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Woodअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Besantअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १ अक्तूबर 1847Gregorian
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ९ अक्तूबर 2017
  Claphamअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Безант Анни
  २८ सितम्बर 2015
  २० सितम्बर 1933
  ८ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Безант Анни
  २७ सितम्बर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  née WOOD AnnieA.B. Besant (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  अड्यारहिन्दी
  सहोदरहिन्दी
  Henry Trueman Wright Woodअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Mabel Besant-Scottअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  निबंधकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  वक्ताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  पत्रकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  editorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  ० उल्लेखः
  feministअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निबन्धहिन्दी
  ० उल्लेखः
  movementअंग्रेज़ी
  free-thoughtअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  National Secular Societyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  89
  Theosophical Society Adyarअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  Birkbeck, University of Londonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  अंग्रेज़हिन्दी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  The Ancient Wisdomअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Annie Wood Besant
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Annie Besant
  ० उल्लेखः
  Annie Besant
  १ उल्लेखः
  Svensk uppslagsbokअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Безант Анни
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1926–1947)अंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Annie Besant: en moderne pionerअंग्रेज़ी
  लेखकहिन्दी
  Lilly Heberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी
  Art+Feminismअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WomenWriters IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dictionary of Sydney IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  २४
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  १९
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Besant, Annie Wood, 1847-1933
  १ उल्लेखः
  २ जून 2018
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WBPLN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Ricorso author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Persons of Indian Studies IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q464318&oldid=804420471" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः