बर्न्हार्ड रीमन (Q42299)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
German mathematicianअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
बर्न्हार्ड रीमन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Bernhard Riemann
  German mathematician
  • Georg Friedrich Bernhard Riemann

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Georg Friedrich Bernhard Riemann.jpeg
  ९०३ × ९८६;२५० KB
  point in timeअंग्रेज़ी
  1863
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Georg Friedrich Bernhard Riemann (जर्मन)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Georg Friedrich Bernhard Riemann (जर्मन)
  ० उल्लेखः
  Bernhardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Riemannअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १७ सितम्बर 1826Gregorian
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  २२ अगस्त 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Bernhard Riemann
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Bernhard Georg Friedrich Riemann
  ९ अक्तूबर 2017
  Jamelnअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २० जुलाई 1866Gregorian
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  २२ अगस्त 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Bernhard Riemann
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Bernhard Georg Friedrich Riemann
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  Verbaniaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  गणितज्ञहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  university teacherअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  University of Göttingenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  १४ जून 1866Gregorian
  १ उल्लेखः
  Royal Prussian Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  सितम्बर 1859Gregorian
  १ उल्लेखः
  १७ सितम्बर 2017
  titleअंग्रेज़ी
  Bernhard Riemann 1826–1866: Turning Points in the Conception of Mathematics (अंग्रेज़ी)
  २८ नवम्बर 1859Gregorian
  १ उल्लेखः
  १७ सितम्बर 2017
  titleअंग्रेज़ी
  Bernhard Riemann 1826–1866: Turning Points in the Conception of Mathematicsen (अंग्रेज़ी)
  Göttingen Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  academic degreeअंग्रेज़ी
  पीएचडीहिन्दी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १६ दिसम्बर 1851Gregorian
  conferred byअंग्रेज़ी
  University of Göttingenअंग्रेज़ी
  habilitationअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १० जून 1854Gregorian
  conferred byअंग्रेज़ी
  University of Göttingenअंग्रेज़ी
  doctoral studentअंग्रेज़ी
  Eduard Sellingअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  studentअंग्रेज़ी
  Ernst Christian Julius Scheringअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Gustav Rochअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  Gotthold Eisensteinअंग्रेज़ी
  Moritz Abraham Sternअंग्रेज़ी
  Carl Wolfgang Benjamin Goldschmidtअंग्रेज़ी
  Germansअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  लूथरवादहिन्दी
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Bernhard Riemann signature.png
  ४८७ × ११२;९ KB
  ० उल्लेखः
  medical conditionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Georg Friedrich Bernhard Riemann
  ० उल्लेखः
  Bernhard Riemann
  ० उल्लेखः
  Category:Bernhard Riemannअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Georgian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  volumeअंग्रेज़ी
  8
  page(s)अंग्रेज़ी
  391
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Riemann, Bernhard (ADB)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MacTutor id (biographies)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isidore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q42299&oldid=787517661" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः