मार्टिन स्कोर्सेसे (Q41148)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
American film director, screenwriter, producer and actorअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
मार्टिन स्कोर्सेसे
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Martin Scorsese
  American film director, screenwriter, producer and actor
  • Martin Skorseze

  आचार्यदेशीयानि

  Martin Scorsese and Robert De Niroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  चित्रहिन्दी
  Martin Scorsese by David Shankbone.jpg
  १,०८१ × १,४७१;५६७ KB
  लिंगहिन्दी
  Martin Scorsese (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Martin Marcantonio Luciano Scorsese (इतालवी)
  ० उल्लेखः
  मार्टिनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Scorseseअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १७ नवम्बर 1942
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Broadway Databaseअंग्रेज़ी
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese
  ९ अक्तूबर 2017
  क्वीनसहिन्दी
  १ उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Charles Scorseseअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Catherine Scorseseअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Julia Cameronअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Barbara De Finaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Laraine Marie Brennanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Helen Schermerhorn Morrisअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  voice actorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1998
  पूरोगामीहिन्दी
  David Cronenbergअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2006
  for workअंग्रेज़ी
  The Departedअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  79th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Legion of Honourअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Primetime Emmy Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2011
  ० उल्लेखः
  Directors Guild of America Awardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Light of Truth Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1998
  ० उल्लेखः
  Golden Globe Cecil B. DeMille Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2010
  ० उल्लेखः
  Kennedy Center Honorsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AFI Life Achievement Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1997
  ० उल्लेखः
  Praemium Imperialeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2016
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2003
  for workअंग्रेज़ी
  Gangs of New Yorkअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Britannia Awardsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1993
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1976
  for workअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Golden Bearअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1995
  १ उल्लेखः
  Cannes Best Director Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1986
  for workअंग्रेज़ी
  After Hoursअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Silver Lionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1990
  for workअंग्रेज़ी
  Goodfellasअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Golden Globe Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2011
  for workअंग्रेज़ी
  ह्यूगोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Golden Globe Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2006
  for workअंग्रेज़ी
  The Departedअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Grammy Award for Best Music Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2005
  for workअंग्रेज़ी
  No Direction Homeअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  Nigel Sinclairअंग्रेज़ी
  Anthony Wallअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Honorary Césarअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2000
  winnerअंग्रेज़ी
  Josiane Balaskoअंग्रेज़ी
  Georges Cravenneअंग्रेज़ी
  Jean-Pierre Léaudअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1991
  for workअंग्रेज़ी
  Goodfellasअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  Irwin Winklerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Adapted Screenplayअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1991
  for workअंग्रेज़ी
  Goodfellasअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  Nicholas Pileggiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Directionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1991
  for workअंग्रेज़ी
  Goodfellasअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAFTA Academy Fellowship Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2012
  ० उल्लेखः
  Princess of Asturias Award for the Artsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2018
  nominated forअंग्रेज़ी
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Raging Bullअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  53rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  The Last Temptation of Christअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  61st Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Goodfellasअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  63rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  Gangs of New Yorkअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  75th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  The Aviatorअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  77th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  The Departedअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  79th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  ह्यूगोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Directorअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  The Wolf of Wall Streetअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  86th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  Goodfellasअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  63rd Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  for workअंग्रेज़ी
  The Age of Innocenceअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  66th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Pictureअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  ह्यूगोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Pictureअंग्रेज़ी
  for workअंग्रेज़ी
  The Wolf of Wall Streetअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  86th Academy Awardsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  work period (start)अंग्रेज़ी
  1959
  १ उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  ० उल्लेखः
  list of worksअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese bibliographyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  filmographyअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese filmographyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese filmographyअंग्रेज़ी
  Martin Scorsese
  १ उल्लेखः
  Martin Scorsese
  ० उल्लेखः
  Category:Martin Scorseseअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः

  Identifiers

  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २५ जुलाई 2015
  AllMusic artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १० अगस्त 2015
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  DNF person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Turner Classic Movies person IDअंग्रेज़ी
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  cinematografo name or company IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TMDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NYRB contributor IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MYmovies director IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FilmTv.it person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q41148&oldid=791957366" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः