जार्ज वाशिंगटन (Q23)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
First President of the United Statesअंग्रेज़ी
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
जार्ज वाशिंगटन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  George Washington
  First President of the United States
  • Washington
  • President Washington
  • G. Washington
  • Father of the United States

  आचार्यदेशीयानि

  २ उल्लेखाः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  चित्रहिन्दी
  Gilbert Stuart Williamstown Portrait of George Washington.jpg
  १,५८८ × १,९३२;६०१ KB
  media legendअंग्रेज़ी
  El presidente Washington por [[Gilbert Stuart]] (स्पेनी)
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  ४ जुलाई 1776Gregorian
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  George Washington (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Georgeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २२ फरवरी 1732Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  George Washington (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  Westmoreland Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १४ दिसम्बर 1799Gregorian
  ९ उल्लेखाः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  George Washington (फ़्रेंच)
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Washington
  ९ अक्तूबर 2017
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  epiglottitisअंग्रेज़ी
  acute laryngitisअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Lincoln Library of Essential Informationअंग्रेज़ी
  page(s)अंग्रेज़ी
  389
  date of burial or cremationअंग्रेज़ी
  १८ दिसम्बर 1799Gregorian
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  Mount Vernonअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १८ दिसम्बर 1799Gregorian
  ० उल्लेखः
  Washington's tombअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Washington Tomb.jpg
  ३,०७२ × २,३०४;१.४९ MB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Augustine Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Mary Ball Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Betty Washington Lewisअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Samuel Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  John Augustine Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Charles Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Augustine Washington, Jr.अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lawrence Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Martha Washingtonअंग्रेज़ी
  ६ जनवरी 1759Gregorian
  place of marriageअंग्रेज़ी
  White Houseअंग्रेज़ी
  १४ दिसम्बर 1799Gregorian
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  संबंधीहिन्दी
  Martha Parke Custisअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  stepdaughterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  John Parke Custisअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  stepsonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  cartographerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  land surveyorअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  अभियन्ताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  slaveholderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  ३० अप्रैल 1789Gregorian
  ४ मार्च 1797Gregorian
  पूरोगामीहिन्दी
  जॉन ऐडम्सहिन्दी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  पूर्वगामीहिन्दी
  मूल्य नहीं
  elected inअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  पूर्वगामीहिन्दी
  James Wilkinsonअंग्रेज़ी
  १३ जुलाई 1798Gregorian
  १४ दिसम्बर 1799Gregorian
  १५ जून 1775Gregorian
  २३ दिसम्बर 1788Gregorian
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  freemasonryअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Philosophical Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Société d'agriculture de Parisअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  general catalog of BnFअंग्रेज़ी
  Thanks of Congressअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Congressional Gold Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २५ मार्च 1776Gregorian
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Westmoreland Countyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Mount Vernonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  nonpartisanismअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  social classificationअंग्रेज़ी
  slaveholderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  Episcopal Churchअंग्रेज़ी
  हस्ताक्षरहिन्दी
  George Washington signature.svg
  ४०४ × ११३;५ KB
  ० उल्लेखः
  military rankअंग्रेज़ी
  १५ जून 1775Gregorian
  २३ दिसम्बर 1788Gregorian
  ० उल्लेखः
  ४ जुलाई 1796Gregorian
  १ उल्लेखः
  चित्रहिन्दी
  Orders 31-3.jpg
  २,४२० × १,८१२;१८८ KB
  १३ जुलाई 1798Gregorian
  १४ दिसम्बर 1799Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  James Wilkinsonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Philadelphia campaignअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  French and Indian Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Boston campaignअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Battle of Fort Necessityअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  New York and New Jersey Campaignअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Northwest Indian Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Braddock Expeditionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Battle of the Monongahelaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Battle of Jumonville Glenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Yorktown campaignअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  military branchअंग्रेज़ी
  Continental Armyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  United States Armyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  owner ofअंग्रेज़ी
  Blueskinअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hamiltonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  कुल चिह्नहिन्दी
  coat of arms of George Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  प्रतीकहिन्दी
  Coat of Arms of George Washington.svg
  ३९५ × ४७१;४४७ KB
  ० उल्लेखः
  George Washington
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  George Washington
  ० उल्लेखः
  George Washington
  १ उल्लेखः
  Category:George Washingtonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Вашингтон Джордж
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1926–1947)अंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Sytin Military Encyclopediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Wolfram Language entity codeअंग्रेज़ी
  Entity["Person", "GeorgeWashington::7v7hm"]
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  RSL ID (person)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Russian State Libraryअंग्रेज़ी
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  former IMDb character pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Alemannic Wikipediaअंग्रेज़ी
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Former burial location (अंग्रेज़ी)
  २६ जनवरी 2017
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Burial:Mount Vernon Estate (अंग्रेज़ी)
  २६ जनवरी 2017
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rodovid IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LAC IDअंग्रेज़ी
  LNB IDअंग्रेज़ी
  NLP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NSK IDअंग्रेज़ी
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KulturNav-idअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US Congress Bio IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AGORHA person/institution IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Electronic Enlightenment IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Atheneum person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  १५
  number of worksअंग्रेज़ी
  २४
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Science Museum people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Biografisch Portaal numberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BBC Things IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Washington, George, 1732-1799
  १ उल्लेखः
  २ जून 2018
  BnF IDअंग्रेज़ी
  BAV IDअंग्रेज़ी
  LOA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isidore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Wales IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia Virginia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  mapping relation typeअंग्रेज़ी
  exact matchअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  Wikia article IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q23&oldid=814590045" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः