यूजीन विग्नर (Q155790)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
mathematician and Nobel Prize-winning physicistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
यूजीन विग्नर
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Eugene Wigner
  mathematician and Nobel Prize-winning physicist
  • Eugene Paul Wigner

  आचार्यदेशीयानि

  The Martiansअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  चित्रहिन्दी
  Wigner.jpg
  २८० × ३९६;६२ KB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  Eugèneअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १७ नवम्बर 1902Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  २२ अगस्त 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Eugene Wigner
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Eugene Wigner
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Eugene Paul Wigner
  ९ अक्तूबर 2017
  १ जनवरी 1995
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
  २२ अगस्त 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Eugene Wigner
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Eugene Wigner
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Eugene Paul Wigner
  ९ अक्तूबर 2017
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निमोनियाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  सहोदरहिन्दी
  Margit Diracअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संबंधीहिन्दी
  पॉल डिरॅकहिन्दी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  sister's husbandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gabriel Andrew Diracअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  sororal nephewअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  गणितज्ञहिन्दी
  १ उल्लेखः
  university teacherअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  theoretical physicistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  nuclear scientistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Technical University of Berlinअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Hungarian Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Philosophical Societyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  NNDBअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  NNDBअंग्रेज़ी
  American Physical Societyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  NNDBअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Max Planck Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  ० उल्लेखः
  Enrico Fermi Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1968
  ० उल्लेखः
  Wigner Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1978
  ० उल्लेखः
  Josiah Willard Gibbs Lectureshipअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1968
  ० उल्लेखः
  Franklin Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1950
  ० उल्लेखः
  Richtmyer Memorial Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1955
  ० उल्लेखः
  Fellow of the American Physical Societyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  Fasori Gimnáziumअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Technical University of Berlinअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  doctoral advisorअंग्रेज़ी
  doctoral studentअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1936
  १ उल्लेखः
  Victor Weisskopfअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1931
  १ उल्लेखः
  lifestyleअंग्रेज़ी
  रहस्यवादहिन्दी
  ० उल्लेखः
  यहूदीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Hungariansअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  Apostasy in Christianityअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Eugene wigner sig.jpg
  १८५ × ४०;३ KB
  participant ofअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Regensburg Classificationअंग्रेज़ी
  UB 2778
  ० उल्लेखः
  Eugene Wigner
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  volumeअंग्रेज़ी
  11
  page(s)अंग्रेज़ी
  423
  १ उल्लेखः
  Erdős numberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  exact matchअंग्रेज़ी

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  MacTutor id (biographies)अंग्रेज़ी
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel prize IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KNAW past member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  क्वोराहिन्दी
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dialnet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NSZL IDअंग्रेज़ी
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  Atomic Heritage Foundation IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १३ जुलाई 2015
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q155790&oldid=814182980" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः