വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q99999071)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Vilavoorkal Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thiruvananthapuram district of Kerala, India
 • Vilavoorkal Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°28'58.73"N, 77°2'6.58"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°30'42.88"N, 77°1'12.50"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°28'3.36"N, 77°0'17.53"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°28'9.26"N, 77°0'13.57"E
12.02 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
10.15 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
15.82 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q99999071&oldid=1950758150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്