ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q98546048)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • എലമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഇളമാട് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • എലമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഇളമാട് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Elamadu Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kollam district of Kerala, India
 • Elamadu Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°54'6.80"N, 76°51'24.44"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°56'16.98"N, 76°48'30.35"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°51'34.67"N, 76°49'9.34"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°54'38.30"N, 76°47'6.97"E
30.02 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
31.12 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
35.65 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q98546048&oldid=2101238722" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്