रने देकार्त (Q9191)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
French philosopher, mathematician, and scientist आङ्ग्लभाषा
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रने देकार्त
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  French philosopher, mathematician, and scientist
  • Descartes
  • Cartesius
  • Renatus Cartesius

  आचार्यदेशीयानि

  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ६ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  BeWeb person ID आङ्ग्लभाषा
  १३ फेब्रवरी 2021
  नागरिकता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  René Descartes (फ़्रांसदेशीय भाषा:)
  १ उल्लेखः
  Renatus Cartesius (लैटिन)
  १ उल्लेखः
  René आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cartesio आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  ७ जुलै 2020
  Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  ३१ मार्च् 1596Gregorian
  २१ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  EB-11 / Descartes, René आङ्ग्लभाषा
  sourcing circumstances आङ्ग्लभाषा
  unspecified calendar, assumed Gregorian आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archive आङ्ग्लभाषा
  २२ आगस्ट् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  कहा गया हिन्दी
  Biografisch Portaal आङ्ग्लभाषा
  Biografisch Portaal van Nederland ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  René Descartes (डच)
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  International Music Score Library Project आङ्ग्लभाषा
  IMSLP ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Grove Art Online आङ्ग्लभाषा
  Grove Art Online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René du Perron Descartes
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Roglo आङ्ग्लभाषा
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Indiana Philosophy Ontology Project आङ्ग्लभाषा
  InPhO ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  AlKindi आङ्ग्लभाषा
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Genealogics आङ्ग्लभाषा
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  जन्म स्थान हिन्दी
  Descartes आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  date of baptism in early childhood आङ्ग्लभाषा
  ३ एप्रिल् 1596Gregorian
  स्थान हिन्दी
  Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ११ फेब्रवरी 1650Gregorian
  २२ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  EB-11 / Descartes, René आङ्ग्लभाषा
  sourcing circumstances आङ्ग्लभाषा
  unspecified calendar, assumed Gregorian आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  MacTutor History of Mathematics archive आङ्ग्लभाषा
  २२ आगस्ट् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  कहा गया हिन्दी
  Biografisch Portaal आङ्ग्लभाषा
  Biografisch Portaal van Nederland ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  René Descartes (डच)
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists आङ्ग्लभाषा
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  International Music Score Library Project आङ्ग्लभाषा
  IMSLP ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Grove Art Online आङ्ग्लभाषा
  Grove Art Online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René du Perron Descartes
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Roglo आङ्ग्लभाषा
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Indiana Philosophy Ontology Project आङ्ग्लभाषा
  InPhO ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  AlKindi आङ्ग्लभाषा
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Genealogics आङ्ग्लभाषा
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  स्टॉकहोम हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  EB-11 / Descartes, René आङ्ग्लभाषा
  ३० डिसेम्बर् 2014
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Декарт Рене
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  Stockholm City आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  मौत का कारण हिन्दी
  natural causes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  निमोनिया हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  आयात किया हिन्दी
  Belarusian Wikipedia आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  Abbey of Saint-Germain-des-Prés आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  Adolf Fredrik Church आङ्ग्लभाषा
  1666
  आरंभ समय हिन्दी
  1650
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  image of grave आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  पिता हिन्दी
  jaime Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  सहोदर हिन्दी
  Pierre Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  मूल्य नहीं
  ० उल्लेखः
  संतान हिन्दी
  Franccine Descartés आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  संबंधी हिन्दी
  Catherine Descartes आङ्ग्लभाषा
  kinship to subject आङ्ग्लभाषा
  niece आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषा हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  writing language आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  व्यवसाय हिन्दी
  दार्शनिक हिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  आयात किया हिन्दी
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  गणितज्ञ हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  आयात किया हिन्दी
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  ० उल्लेखः
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  ० उल्लेखः
  music theorist आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  correspondent आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  French Wikisource आङ्ग्लभाषा
  mechanical automaton engineer आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:French military personnel आङ्ग्लभाषा
  १४ जून् 2019
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Russian Wikiquote आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  यांत्रिकी हिन्दी
  १ उल्लेखः
  पद पर आसीन हिन्दी
  प्रोफ़ेसर हिन्दी
  १ उल्लेखः
  प्रवृत्ति हिन्दी
  विवेकवाद हिन्दी
  ० उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  French Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  collège Henri-IV de La Flèche आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  Leiden University आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Utrecht University आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ८ जुलै 2019
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:Utrecht University alumni आङ्ग्लभाषा
  doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  Isaac Beeckman आङ्ग्लभाषा
  object has role आङ्ग्लभाषा
  first doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1616
  १ उल्लेखः
  Jacobus Golius आङ्ग्लभाषा
  object has role आङ्ग्लभाषा
  second doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  student आङ्ग्लभाषा
  Gilles-François Boulduc आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  René Fédé आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  work location आङ्ग्लभाषा
  La Flèche आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  पॉटिए हिन्दी
  १ उल्लेखः
  स्टॉकहोम हिन्दी
  १ उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  French आङ्ग्लभाषा
  reason for deprecation आङ्ग्लभाषा
  source known to be unreliable आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Czech Wikisource आङ्ग्लभाषा
  धर्म हिन्दी
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Firma Descartes.svg
  ११६ × २५;३४ KB
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Discourse on the Method आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  La Géométrie आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Description of the Human Body आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  influenced by आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Anselm of Canterbury आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Francisco Suárez आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Marin Mersenne आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  प्रतीक हिन्दी
  Blason de la famille Descartes.svg
  ६०० × ६६०;४९ KB
  ० उल्लेखः
  depicted by आङ्ग्लभाषा
  Portrait of René Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Ninth Edition आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  EB-9 / René Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica 11th edition आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  EB-11 / Descartes, René आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Catholic Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  René Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Krugosvet आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Декарт Рене
  ० उल्लेखः
  Riemann's Music Dictionary (1901–1904) आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dictionary of Swedish National Biography आङ्ग्लभाषा
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  शीर्षक हिन्दी
  Renatus Cartesius (स्वीडिश)
  Ottův slovník naučný आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Nuttall Encyclopædia आङ्ग्लभाषा
  stated as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René
  ० उल्लेखः
  Medvik आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René, 1596-1650
  URL आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Medvik आङ्ग्लभाषा
  ९ अक्टोबर् 2020
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  has works in the collection आङ्ग्लभाषा
  Geldersch Landschap en Kasteelen आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  १४ मार्च् 2021
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René
  शीर्षक हिन्दी
  Méditations métaphysiques (डच)
  १४ मार्च् 2021
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  copyrights on works have expired आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  worldwide आङ्ग्लभाषा
  determination method आङ्ग्लभाषा
  100 years or more after author's death आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  René Descartes
  १ उल्लेखः
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  ० उल्लेखः
  René Descartes
  ० उल्लेखः
  Category:René Descartes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  BNMM authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vatican Library VcBA ID आङ्ग्लभाषा
  BAnQ author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NORAF ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Brazil ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Chile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Canadiana Name Authority ID आङ्ग्लभाषा
  Canadiana Authorities ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DBC author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RISM ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  Deutsche Biographie (GND) ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ELNET ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  Union List of Artist Names ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  National Library of Lithuania ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LNB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Lebanese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RILM ID आङ्ग्लभाषा
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RERO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Slovak National Library ID (VIAF) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Regensburg Classification आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Angelicum ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Aozora Bunko author ID आङ्ग्लभाषा
  Archive Site Trinity College Cambridge ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Archives at Yale names ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ArhivX LOD आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BD Gest' author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BeWeb person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  BHCL ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  BHCL UUID आङ्ग्लभाषा
  BHF author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BHL creator ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René, 1596-1650
  १ उल्लेखः
  २ जून् 2018
  BiblioNet author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca di Santa Sabina ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Iglesia Nacional Española en Roma ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque de la Pléiade ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biografisch Portaal van Nederland ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Biographical Dictionary of the Czech Lands ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biographical Encyclopedia of Astronomers ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bitraga author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BMLO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BookBrainz author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BVLarramendi ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BVMC person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CALIS ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID (old) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Catholic Encyclopedia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CCAB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CERL Thesaurus आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BeWeB आङ्ग्लभाषा
  Christie's creator ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  CollectieGelderland creator ID आङ्ग्लभाषा
  collection आङ्ग्लभाषा
  Geldersch Landschap en Kasteelen आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CollectieGelderland आङ्ग्लभाषा
  १४ मार्च् 2021
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René
  CONOR.BG ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.KS ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Corpus Corporum author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cyprus University of Technology ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Cartèsio, Renato
  ० उल्लेखः
  Dictionary of Swedish National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DLL Catalog author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EBAF authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ECARTICO person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  edition humboldt digital ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Electronic Enlightenment ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EMLO person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopaedia Herder person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia of Renaissance Philosophy ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Europeana entity आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २५ डिसेम्बर् 2019
  FranceArchives agent ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  French Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  General Diamond Catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Goodreads author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes
  point in time आङ्ग्लभाषा
  २६ सेप्टेम्बर् 2020
  number of subscribers आङ्ग्लभाषा
  १,४२७
  १ उल्लेखः
  २२ सेप्टेम्बर् 2020
  कहा गया हिन्दी
  गुडरीड्स हिन्दी
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Rules for the Direction of the Mind आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia de la Música ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Grove Art Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GTAA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  IMSLP ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  InPhO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Internet Encyclopedia of Philosophy ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IntraText author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Kallías ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KANTO ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KBpedia ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  KBpedia आङ्ग्लभाषा
  ९ जुलै 2020
  L'Encyclopédie philosophique ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Larousse ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  LBT person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Liber Liber author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LibraryThing author ID आङ्ग्लभाषा
  LibriVox author ID आङ्ग्लभाषा
  Los Angeles Review of Books author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MacTutor biography ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Mathematics Genealogy Project ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Medicina author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museo Galileo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MuseScore artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MutualArt artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MyAnimeList people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Historical Museums of Sweden agent ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Romania ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Wales Authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Portrait Gallery (London) person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nationalmuseum Sweden actor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NBM authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  nLab ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLC authorities आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Orthodox Encyclopedia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PACTOLS thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PhilPapers topic आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Pontificia Università della Santa Croce ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Post-Reformation Digital Library author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PRELIB person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २६ अक्टोबर् 2018
  Project Gutenberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Projekt Gutenberg-DE ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PSH ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RA Collections ID आङ्ग्लभाषा
  10643
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Mix'n'match आङ्ग्लभाषा
  Rijksmuseum Research Library authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifier आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Runeberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Schoenberg Database of Manuscripts name ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SEARCH on line catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Shakeosphere person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNK ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Spanish Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Stanford Encyclopedia of Philosophy ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Svenska Institutet i Rom ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Swedish Literature Bank Author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Swedish National Library Arken ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Galileo Project ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Latin Library author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Trading Card Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Filosofia ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René
  ० उल्लेखः
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes, René
  ० उल्लेखः
  Treccani's Enciclopedia della Matematica ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Descartes
  ० उल्लेखः
  Unione Romana Biblioteche Scientifiche ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Unz Review author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Uppsala University Alvin ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  WBPLN author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Wolfram Language entity code आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  World History Encyclopedia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  zbMATH author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ZOBODAT person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  named as आङ्ग्लभाषा
  René Descartes (31 Mar 1596 - 11 Feb 1650)
  ५ आगस्ट् 2021
  Philosophica ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः