योहान गुटेनबर्ग (Q8958)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
German blacksmith, goldsmith, printer and publisherअंग्रेज़ी
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
योहान गुटेनबर्ग
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Johannes Gutenberg
  German blacksmith, goldsmith, printer and publisher
  • Johannes Gensfleisch zur Laden
  • Johann Gutenberg
  • Johann Gensfleisch zur Laden

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Gutenberg.jpg
  १,०४० × १,३२२;८४५ KB
  media legendअंग्रेज़ी
  Johann Gutenberg. Pozdější portrét nezachycuje věrnou podobu vynálezce (चेक)
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Johannesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Gutenbergअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Johannes Gutenberg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Catholic Encyclopediaअंग्रेज़ी
  Catholic Encyclopedia IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Johann Gutenberg
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Minneapolis Institute of Artअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Johannes Gutenberg
  ९ अक्तूबर 2017
  मैन्ज़हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ३ फरवरी 1468
  १ उल्लेखः
  place of deathअंग्रेज़ी
  मैन्ज़हिन्दी
  १ उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Friele Gensfleisch zur Ladenअंग्रेज़ी
  माताहिन्दी
  Else Wirichअंग्रेज़ी
  सहोदरहिन्दी
  Friele Gensfleischअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Else Vitztumअंग्रेज़ी
  व्यवसायहिन्दी
  typographerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  engraverअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  अभियन्ताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  University of Erfurtअंग्रेज़ी
  1418Gregorian
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  मैन्ज़हिन्दी
  ० उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  मैन्ज़हिन्दी
  १ उल्लेखः
  Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
  ० उल्लेखः
  Johannes Gutenberg
  ० उल्लेखः
  Category:Johannes Gutenbergअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Neue Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Allgemeine Deutsche Biographieअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Gutenberg, Johann (ADB)अंग्रेज़ी
  Guttenberg, Johann (Verweisung) (ADB)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Catholic Encyclopedia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Invaluable.com person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  २६ अगस्त 2015
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Saint Louis Art Museum person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q8958&oldid=809771006" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः