विलियम वालेस (Q82457)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Scottish landowner and leader in the Wars for Scottish Independenceअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विलियम वालेस
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  William Wallace
  Scottish landowner and leader in the Wars for Scottish Independence
  • Sir William Wallace

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  William Wallace.jpg
  ४७१ × ५२१;५९ KB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Williamअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Wallaceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३ अप्रैल 1270
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  Elderslieअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २३ अगस्त 1305
  १ उल्लेखः
  manner of deathअंग्रेज़ी
  मृत्युदंडहिन्दी
  ० उल्लेखः
  hanged, drawn and quarteredअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  place of detentionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  chamberlainअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  military leaderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Malagasy Wikipediaअंग्रेज़ी
  पद पर आसीनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  military rankअंग्रेज़ी
  knightअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Battle of Stirling Bridgeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Battle of Falkirkअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Wars of Scottish Independenceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  commemorative plaque imageअंग्रेज़ी
  Erinnerungstafel wallace.jpg
  ६४० × ६२०;३१३ KB
  ० उल्लेखः
  William Wallace
  ० उल्लेखः
  Category:William Wallaceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  Wallace, William (1272?-1305) (DNB00)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Wallace, William (1272?-1305) (DNB00)अंग्रेज़ी
  Lexikon des Mittelaltersअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LAC IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  क्वोराहिन्दी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Biblioteca Nacional de Españaअंग्रेज़ी
  २५ मार्च 2018
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  २६ अगस्त 2015
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q82457&oldid=806973407" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः