विन्स्टन चर्चिल (Q8016)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
former Prime Minister of the United Kingdomअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विन्स्टन चर्चिल
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  former Prime Minister of the United Kingdom
  • The Honourable Sir Winston Spencer Churchill
  • Colonel Warden
  • Sir Winston Leonard Spencer Churchill
  • Winston Spencer Churchill
  • Winston, Sir Churchill
  • Sir Leonard Spencer
  • Winston Leonard Spencer, Sir Churchill
  • Winston Leonard Spencer Churchill (Lord)
  • Winston Churchill (Sir)
  • Charles Maurin
  • David Winter
  • Sir Winston Churchill
  • Winston Leonard Spencer Churchill

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Sir Winston S Churchill.jpg
  २,७३० × ३,४०७;८६९ KB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  Winston Churchill (अंग्रेज़ी)
  birth nameअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Winstonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Leonardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Spencerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३० नवम्बर 1874Gregorian
  ९ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer (Lord) Churchill (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston S. Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  ० उल्लेखः
  २४ जनवरी 1965
  ९ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer (Lord) Churchill (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston S. Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्तूबर 2017
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पक्षाघातहिन्दी
  १ उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  St Martin's Churchअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Churchill's grave - geograph.org.uk - 1082097.jpg
  ४८० × ६४०;११० KB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Lord Randolph Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Lady Randolph Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  John Strange Spencer-Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  १२ सितम्बर 1908Gregorian
  २४ जनवरी 1965
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Randolph Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Diana Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sarah Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Mary Soamesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Marigold Frances Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  पत्रकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  painterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  इतिहासकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  autobiographerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  चरित्रकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  १० मई 1940
  २६ जुलाई 1945
  पूर्वगामीहिन्दी
  Neville Chamberlainअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २६ अक्तूबर 1951
  ७ अप्रैल 1955
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Secretary of State for Defenceअंग्रेज़ी
  १० मई 1940
  २६ जुलाई 1945
  पूर्वगामीहिन्दी
  Manny Shinwell, Baron Shinwellअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Secretary of State for Defenceअंग्रेज़ी
  २८ अक्तूबर 1951
  १ मार्च 1952
  पूर्वगामीहिन्दी
  Manny Shinwell, Baron Shinwellअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Chancellor of the Exchequerअंग्रेज़ी
  ६ नवम्बर 1924Gregorian
  ४ जून 1929Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Philip Snowden, 1st Viscount Snowdenअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Philip Snowden, 1st Viscount Snowdenअंग्रेज़ी
  १९ फरवरी 1910Gregorian
  २४ अक्तूबर 1911Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  पूरोगामीहिन्दी
  Reginald McKennaअंग्रेज़ी
  Chancellor of the Duchy of Lancasterअंग्रेज़ी
  २५ मई 1915Gregorian
  २५ नवम्बर 1915Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Edwin Samuel Montaguअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Herbert Samuel, 1st Viscount Samuelअंग्रेज़ी
  Minister of Munitionsअंग्रेज़ी
  १७ जुलाई 1917Gregorian
  १० जनवरी 1919Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  पूरोगामीहिन्दी
  Andrew Weir, 1st Baron Inverforthअंग्रेज़ी
  २६ जुलाई 1945
  २६ अक्तूबर 1951
  ० उल्लेखः
  Leader of the Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ९ नवम्बर 1940
  ६ अप्रैल 1955
  पूर्वगामीहिन्दी
  Neville Chamberlainअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  First Lord of the Admiraltyअंग्रेज़ी
  ३ सितम्बर 1939
  ११ मई 1940
  पूर्वगामीहिन्दी
  James Stanhope, 7th Earl Stanhopeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  First Lord of the Admiraltyअंग्रेज़ी
  २४ अक्तूबर 1911Gregorian
  २५ मई 1915Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Reginald McKennaअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Arthur Balfourअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Secretary of State for the Coloniesअंग्रेज़ी
  १३ फरवरी 1921Gregorian
  १९ अक्तूबर 1922Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Alfred Milner, 1st Viscount Milnerअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Victor Cavendish, 9th Duke of Devonshireअंग्रेज़ी
  Secretary of State for Airअंग्रेज़ी
  १० जनवरी 1919Gregorian
  १३ फरवरी 1921Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  William Weir, 1st Viscount Weirअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Frederick Guestअंग्रेज़ी
  Secretary of State for Warअंग्रेज़ी
  पूर्वगामीहिन्दी
  Alfred Milner, 1st Viscount Milnerअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  १० जनवरी 1919Gregorian
  १३ फरवरी 1921Gregorian
  ० उल्लेखः
  १३ अगस्त 1949
  २६ नवम्बर 1951
  १ उल्लेखः
  PACE member IDअंग्रेज़ी
  २६ अप्रैल 2017
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  ८ अक्तूबर 1959
  २५ सितम्बर 1964
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1959अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  २६ मई 1955
  १८ सितम्बर 1959
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1955अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  २५ अक्तूबर 1951
  ६ मई 1955
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1951अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  २३ फरवरी 1950
  ५ अक्तूबर 1951
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1950अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  ५ जुलाई 1945
  ३ फरवरी 1950
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1945अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  १४ नवम्बर 1935
  १५ जून 1945
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1935अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  २७ अक्तूबर 1931
  २५ अक्तूबर 1935
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1931अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  ३० मई 1929Gregorian
  ७ अक्तूबर 1931
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1929अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  २९ अक्तूबर 1924Gregorian
  १० मई 1929Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1924अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  १४ दिसम्बर 1918Gregorian
  २६ अक्तूबर 1922Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1918अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  ३ दिसम्बर 1910Gregorian
  २५ नवम्बर 1918Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  १५ जनवरी 1910Gregorian
  २८ नवम्बर 1910Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Manchester North Westअंग्रेज़ी
  १२ जनवरी 1906Gregorian
  १६ अप्रैल 1908Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1906अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  ministerial appointmentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  ९ मई 1908Gregorian
  १० जनवरी 1910Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  Dundee by-election, 1908अंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Oldhamअंग्रेज़ी
  ३१ अप्रैल 1904Gregorian
  ८ जनवरी 1906Gregorian
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  १ अक्तूबर 1900Gregorian
  ३१ अप्रैल 1904Gregorian
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Oldhamअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  crossing the floorअंग्रेज़ी
  elected inअंग्रेज़ी
  United Kingdom general election, 1900अंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1953
  prize moneyअंग्रेज़ी
  १,७५,२९३ स्वीडिश क्रोना
  २ उल्लेखाः
  Companion of the Liberationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fellow of the Royal Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Honorary citizen of the United Statesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २८ अक्तूबर 2014
  determination methodअंग्रेज़ी
  posthumousअंग्रेज़ी
  conferred byअंग्रेज़ी
  Miloš Zemanअंग्रेज़ी
  Charlemagne Prizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १० मई 1956
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Der Karlspreisträger 1955 Sir Winston S. Churchill (जर्मन)
  १४ दिसम्बर 2014
  archives atअंग्रेज़ी
  Wayback Machineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Freedom Awardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Grand Cordon of the Order of Leopoldअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Congressional Gold Medalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Distinguished Service Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1919
  ० उल्लेखः
  Queen's Sudan Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1889
  ० उल्लेखः
  Queen's South Africa Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1901
  ० उल्लेखः
  Ordre de la Libérationअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  ० उल्लेखः
  Médaille militaireअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Albert Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1945
  ० उल्लेखः
  Order of the Garterअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Meritअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Companions of Honourअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Victory Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  1939–45 Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Africa Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  France and Germany Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  King George VI Coronation Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Queen Elizabeth II Coronation Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  Harrow Schoolअंग्रेज़ी
  Royal Military College, Sandhurstअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  St George's School, Ascotअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Stoke Brunswick Schoolअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  honorific prefixअंग्रेज़ी
  निवासहिन्दी
  डबलिनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  अंग्रेज़हिन्दी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Winston Churchill signature.svg
  ८५२ × २१०;१४ KB
  १ उल्लेखः
  military rankअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Mahdist Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Second Boer Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Siege of Malakandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  military branchअंग्रेज़ी
  British Armyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  The Second World Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archives atअंग्रेज़ी
  प्रतीकहिन्दी
  Coat of Arms of Winston Churchill.svg
  ९४४ × १,१८१;८३३ KB
  ० उल्लेखः
  depicted byअंग्रेज़ी
  performerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchill
  १ उल्लेखः
  Winston Churchill
  १ उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  exact matchअंग्रेज़ी
  इससे अलगहिन्दी
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Spencer-Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sir Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  French Wikisourceअंग्रेज़ी
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DBNL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  KulturNav-idअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rodovid IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ३० जुलाई 2015
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NILF author idअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Musée d'Orsay artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  HDS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hansard (1803–2005) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Tate artist identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PACE member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munk's Roll IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel prize IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NYT topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Guardian topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Plarr IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Te Papa person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Art UK artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Spencer Churchill
  number of worksअंग्रेज़ी
  १९०
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Winston Spencer Churchill, 1874–1965 (अंग्रेज़ी)
  ३० जनवरी 2017
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Songkick artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Atheneum person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  २,७४०
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ६४६
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Christie's creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RA Collections IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  At the Circulating Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Compagnon de la Libération IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Invaluable.com person IDअंग्रेज़ी