കെയ്റ്റി ബോമൻ (Q63080922)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ. തമോദ്വാരത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിനുപിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കെയ്റ്റി ബോമൻ
അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ. തമോദ്വാരത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിനുപിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Katie Bouman
  American engineer and computer scientist
  • Katherine L. Bouman
  • K. L. Bouman
  • Katherine Bouman
  • Katherine Louise Bouman

  പ്രസ്താവനകൾ

  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Katherine Louise Bouman (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Katie ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Louise ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Katherine ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Bouman ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1989
  sourcing circumstances ഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  computer vision ഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Google Scholar author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Google Scholar author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  doctoral advisor ഇംഗ്ലീഷ്
  Caucasian ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  first direct image of a black hole ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  IPA transcription ഇംഗ്ലീഷ്
  maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
  Wiki Club Brussels ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

  Academic Tree ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ACM Digital Library author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BabelNet ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  DBLP author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Google Knowledge Graph ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Google News topics ID ഇംഗ്ലീഷ്
  Google Scholar author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  LinkedIn personal profile ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ResearchGate contributions ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Scopus author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Semantic Scholar author ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  TED speaker ID ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YouTube channel ID ഇംഗ്ലീഷ്
  named as ഇംഗ്ലീഷ്
  Katie Bouman
  number of subscribers ഇംഗ്ലീഷ്
  903
  number of works ഇംഗ്ലീഷ്
  7
  number of viewers/listeners ഇംഗ്ലീഷ്
  52,898
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q63080922&oldid=1335865798" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്