ไมน์คราฟต์ (Q49740)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
2009 sandbox video game developed by Mojangอังกฤษ
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
ไมน์คราฟต์
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Minecraft
  2009 sandbox video game developed by Mojang
  • MC

  ประพจน์

  Tinkers Construct smeltery.png
  907 × 621; 155 กิโลไบต์
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  nameอังกฤษ
  Minecraft (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Minecraft: Order of the Stone (อังกฤษ)
  14 พฤษภาคม 2009
  16 พฤษภาคม 2009
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Cave Game (อังกฤษ)
  14 พฤษภาคม 2009
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Markus Perssonอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Minecraft (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  survival gameอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  open worldอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  influenced byอังกฤษ
  Dwarf Fortressอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Infiniminerอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Daniel Rosenfeldอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  collectionอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Markus Perssonอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Ouyaอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Kindle Fire HDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Java Virtual Machineอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  game modeอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  input methodอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  game controllerอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  distributionอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  1.2
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Patch 10
  5 สิงหาคม 2016
  Minecraft WiiU Edition (อังกฤษ)
  1.32
  5 มีนาคม 2018
  Minecraft PS4 Version (อังกฤษ)
  Minecraft PSVita Version (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  CERO ratingอังกฤษ
  A (All ages)อังกฤษ
  ESRB ratingอังกฤษ
  Everyone 10+อังกฤษ
  USK ratingอังกฤษ
  USK 6อังกฤษ
  portอังกฤษ
  25,565
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Minecraft
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Portal:Minecraftอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Stack Exchange tagอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ

  Identifiers

  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  MobyGames IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Quora topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Metacritic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  NE.se IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Babelio author IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iTunes app IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  snap packageอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  subredditอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Giant Bomb IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Gaming-History identifierอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Microsoft Store app IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Store norske leksikon IDอังกฤษ
  mapping relation typeอังกฤษ
  exact matchอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Twitch game IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ