പ്രംബനൻ (Q47721)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Prambanan temple, is a Hindu based temple that was build in ninth century as a dedication of Trimurti of Brahma the Creator, Vishnu the Sustainer and Shiva the Destroyer. Prambana temple is located in 18 km east of Yogyakarta city.ഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പ്രംബനൻ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Prambanan
  Prambanan temple, is a Hindu based temple that was build in ninth century as a dedication of Trimurti of Brahma the Creator, Vishnu the Sustainer and Shiva the Destroyer. Prambana temple is located in 18 km east of Yogyakarta city.

   പ്രസ്താവനകൾ

   Prambanan Complex 1.jpg
   3,120 × 2,382; 6.23 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Yogyakartaഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Slemanഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്

   7°45'8"S, 110°29'30"E
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
   official nameഇംഗ്ലീഷ്
   Prambanan Temple Compounds (ഇംഗ്ലീഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Prambanan banner.jpg
   2,100 × 300; 144 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Prambanan
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Category:Prambananഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q47721&oldid=798379436" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്