मार्टिन स्कोर्सेसे (Q41148)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
American film director, screenwriter, producer and actor आङ्ग्लभाषा
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
मार्टिन स्कोर्सेसे
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  American film director, screenwriter, producer and actor
  • Martin Skorseze

  आचार्यदेशीयानि

  Martin Scorsese and Robert De Niro आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  चित्र हिन्दी
  Martin Scorsese Berlinale 2010 (cropped).jpg
  ५४५ × ६५६;१७३ KB
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ५ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  नागरिकता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  ० उल्लेखः
  Martin Scorsese (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  birth name आङ्ग्लभाषा
  Martin Charles Scorsese (इटलीदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  मार्टिन हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Scorsese आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  १७ नवेम्बर् 1942
  ९ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Broadway Database आङ्ग्लभाषा
  Internet Broadway Database person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  filmportal.de आङ्ग्लभाषा
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Roglo आङ्ग्लभाषा
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  जन्म स्थान हिन्दी
  क्वीनस हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १२ जनवरी 2018
  कहा गया हिन्दी
  Library of Congress आङ्ग्लभाषा
  पिता हिन्दी
  Charles Scorsese आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  माता हिन्दी
  Catherine Scorsese आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Julia Cameron आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Barbara De Fina आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Laraine Marie Brennan आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Helen Schermerhorn Morris आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  संतान हिन्दी
  Cathy Scorsese आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Francesca Scorsese आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Domenica Cameron-Scorsese आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  पटकथा लेखक हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  निदेशक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  पद पर आसीन हिन्दी
  President of the Jury at the Cannes Festival आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1998
  पूर्वगामी हिन्दी
  पूरोगामी हिन्दी
  David Cronenberg आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  American Academy of Arts and Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Writers Guild of America West आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  WGA Find a Writer आङ्ग्लभाषा
  २४ फेब्रवरी 2020
  Directors Guild of America आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  DGA Member Directory आङ्ग्लभाषा
  २५ फेब्रवरी 2020
  owner of आङ्ग्लभाषा
  Sikelia Productions आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Haig P. Manoogian आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  floruit आङ्ग्लभाषा
  1999
  १ उल्लेखः
  २४ मे 2020
  based on heuristic आङ्ग्लभाषा
  inferred from partnership आङ्ग्लभाषा
  work period (start) आङ्ग्लभाषा
  1959
  ० उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  Sicilian American आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Scorsese-signature.png
  १९९ × ११५;१९ KB
  ० उल्लेखः
  list of works आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese bibliography आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  filmography आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese filmography आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Martin Scorsese filmography आङ्ग्लभाषा
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2006
  for work आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  79th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Directors Guild of America Award आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Light of Truth Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1998
  ० उल्लेखः
  Library of Congress Living Legend आङ्ग्लभाषा
  एप्रिल् 2000
  Golden Globe Cecil B. DeMille Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2010
  ० उल्लेखः
  Kennedy Center Honors आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AFI Life Achievement Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1997
  ० उल्लेखः
  Praemium Imperiale आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2016
  ० उल्लेखः
  honorary doctor of the Princeton University आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2003
  for work आङ्ग्लभाषा
  Gangs of New York आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Britannia Awards आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1993
  १ उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1976
  for work आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Golden Bear आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1995
  १ उल्लेखः
  Cannes Best Director Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1986
  for work आङ्ग्लभाषा
  After Hours आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Silver Lion आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1990
  for work आङ्ग्लभाषा
  Goodfellas आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Golden Globe Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2011
  for work आङ्ग्लभाषा
  ह्यूगो हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Golden Globe Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2006
  for work आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Grammy Award for Best Music Film आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2005
  for work आङ्ग्लभाषा
  No Direction Home आङ्ग्लभाषा
  winner आङ्ग्लभाषा
  Nigel Sinclair आङ्ग्लभाषा
  Anthony Wall आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Honorary César आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2000
  winner आङ्ग्लभाषा
  Josiane Balasko आङ्ग्लभाषा
  Georges Cravenne आङ्ग्लभाषा
  Jean-Pierre Léaud आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Film आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1991
  for work आङ्ग्लभाषा
  Goodfellas आङ्ग्लभाषा
  winner आङ्ग्लभाषा
  Irwin Winkler आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Adapted Screenplay आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1991
  for work आङ्ग्लभाषा
  Goodfellas आङ्ग्लभाषा
  winner आङ्ग्लभाषा
  Nicholas Pileggi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BAFTA Award for Best Direction आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1991
  for work आङ्ग्लभाषा
  Goodfellas आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Fellowship Award आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2012
  ० उल्लेखः
  Princess of Asturias Award for the Arts आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2018
  १ उल्लेखः
  AAAS Fellow आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Officer of the Legion of Honour आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  ६ जनवरी 2005
  ० उल्लेखः
  National Board of Review Award for Best Film आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  का विषय हिन्दी
  63rd Primetime Emmy Awards आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2011
  for work आङ्ग्लभाषा
  Boardwalk Empire आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  nominated for आङ्ग्लभाषा
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Raging Bull आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  53rd Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  The Last Temptation of Christ आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  61st Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Goodfellas आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  63rd Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  Gangs of New York आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  75th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  The Aviator आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  77th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  79th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  ह्यूगो हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Director आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  86th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  for work आङ्ग्लभाषा
  Goodfellas आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  63rd Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  for work आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  66th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Picture आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  ह्यूगो हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Academy Award for Best Picture आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  86th Academy Awards आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  has works in the collection आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art online collection आङ्ग्लभाषा
  Museum of Modern Art work ID आङ्ग्लभाषा
  ४ डिसेम्बर् 2019
  related category आङ्ग्लभाषा
  Category:Films directed by Martin Scorsese आङ्ग्लभाषा
  का हिन्दी
  film, directed by this person आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  works protected by copyrights आङ्ग्लभाषा
  applies to jurisdiction आङ्ग्लभाषा
  countries with 50 years pma or longer आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २६ मे 2020
  based on heuristic आङ्ग्लभाषा
  author life sign less than 50 years ago आङ्ग्लभाषा
  net worth आङ्ग्लभाषा
  १५,००,००,००० अमेरिकी डॉलर
  Martin Scorsese
  १ उल्लेखः
  Martin Scorsese
  ० उल्लेखः
  Category:Martin Scorsese आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Union List of Artist Names ID आङ्ग्लभाषा
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy Awards Database nominee ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AKL Online artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AllMovie person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AllMusic artist ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १० आगस्ट् 2015
  AlloCiné person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American Film Institute person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  AMPAS collections person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Behind The Voice Actors person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Martin Scorsese - Behind The Voice Actors (आङ्ग्लभाषा)
  १० जनवरी 2021
  BiblioNet author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Box Office Mojo person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  César Award person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cinémathèque québécoise person ID आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Cinemathèque québécoise Linked Open Data आङ्ग्लभाषा
  १४ जनवरी 2021
  cinematografo.it name or company ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Comic Vine ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Danish National Filmography person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Decine21 person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २५ जुलै 2015
  Douban movie celebrity ID आङ्ग्लभाषा
  EDb person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Elonet person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Evene ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Filmportal ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ एप्रिल् 2016
  FilmTv.it person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  French Vikidia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Grammy Awards artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GTAA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Internet Broadway Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Kinopoisk person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Larousse ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Latvian National Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MYmovies director ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NYRB contributor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Pontificia Università della Santa Croce ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PORT person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RKDartists ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SAPA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Swedish Film Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TCM Movie Database person ID आङ्ग्लभाषा
  TMDb person ID आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Movie Database आङ्ग्लभाषा
  २८ मे 2021
  कहा गया हिन्दी
  The Movie Database आङ्ग्लभाषा
  २८ मे 2021
  Treccani ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TV Tropes identifier आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TV.com ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Autoritats UB आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2020
  WordNet 3.1 Synset ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Writers Guild of America writer ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  WGA Find a Writer आङ्ग्लभाषा
  २४ फेब्रवरी 2020
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q41148&oldid=1440185467" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्