फ्लोरेन्स नैटिन्गेल (Q37103)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
English social reformer and statistician, and the founder of modern nursingअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
फ्लोरेन्स नैटिन्गेल
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Florence Nightingale
  English social reformer and statistician, and the founder of modern nursing

   आचार्यदेशीयानि

   २ उल्लेखाः
   आयात कियाहिन्दी
   Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
   कहा गयाहिन्दी
   data.bnf.frअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   चित्रहिन्दी
   Florence Nightingale CDV by H Lenthall.jpg
   २,२६३ × २,९७४;१.३३ MB
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Commons Creator pageअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale (अंग्रेज़ी)
   १ उल्लेखः
   Florenceअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Nightingaleअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   १२ मई 1820Gregorian
   १० उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   data.bnf.frअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
   २२ अगस्त 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   The Peerageअंग्रेज़ी
   The Peerage person IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find a Graveअंग्रेज़ी
   Find a Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find a Graveअंग्रेज़ी
   Find a Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Discogsअंग्रेज़ी
   Discogs artist IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   ३ उल्लेखाः
   १० दिसम्बर 2014
   कहा गयाहिन्दी
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
   section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
   Найтингейл Флоренс
   २८ सितम्बर 2015
   १३ अगस्त 1910Gregorian
   १० उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   data.bnf.frअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
   २२ अगस्त 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   The Peerageअंग्रेज़ी
   The Peerage person IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find a Graveअंग्रेज़ी
   Find a Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find a Graveअंग्रेज़ी
   Find a Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Discogsअंग्रेज़ी
   Discogs artist IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ९ अक्तूबर 2017
   place of deathअंग्रेज़ी
   २ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
   section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
   Найтингейл Флоренс
   २८ सितम्बर 2015
   पिताहिन्दी
   William Nightingaleअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   सहोदरहिन्दी
   Frances Parthenope Verneyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   data.bnf.frअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   व्यवसायहिन्दी
   नर्सहिन्दी
   ० उल्लेखः
   statisticianअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Order of Meritअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   हस्ताक्षरहिन्दी
   Florence Nightingale Signature.svg
   ५८५ × १११;१९ KB
   १ उल्लेखः
   archives atअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Leeds University Libraryअंग्रेज़ी
   inventory numberअंग्रेज़ी
   BC MS Misc. Letters 1 Masson/Nightingale
   ० उल्लेखः
   Florence Nightingale
   ० उल्लेखः
   Commons Creator pageअंग्रेज़ी
   Florence Nightingale
   ० उल्लेखः
   Florence Nightingale
   १ उल्लेखः
   Category:Florence Nightingaleअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
   section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
   Найтингейл Флоренс
   ० उल्लेखः
   का विषयहिन्दी
   Nightingale, Florenceअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   २ उल्लेखाः
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   ULAN IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNE IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SELIBR Idअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   BAV IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   PTBNP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   EGAXA IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   MacTutor id (biographies)अंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NNDB people IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Discogs artist IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   १० अगस्त 2015
   Open Library IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CERL IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WomenWriters IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   LibriVox author IDअंग्रेज़ी
   WikiTree person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   UK National Archives IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   People Australia IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   CANTIC-IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Quora topic IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CONOR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   openMLOL author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NE.se IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopedia of Australian Science IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Christie's creator IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   RA Collections IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Mix'n'matchअंग्रेज़ी
   Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   The Peerage person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Runeberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNB person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q37103&oldid=706554434" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः