കടയ്ക്കാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q3525657)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കടയ്ക്കാവൂർ
 • കടയ്ക്കാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കടയ്ക്കാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കടയ്ക്കാവൂർ
 • കടയ്ക്കാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Kadakkavoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thiruvananthapuram district of Kerala, India
 • Kadakkavoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°40'41.48"N, 76°46'42.46"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°41'8.48"N, 76°46'29.06"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°39'20.70"N, 76°46'23.56"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°40'38.39"N, 76°45'39.35"E
10.39 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
3.55 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
9.26 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q3525657&oldid=1911370869" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്