Konosuke Matsushita (Q252785)

Ùi Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
日本企業家, 松下創始人(1894-1989) 中文 (已轉換拼寫)
siu-kái
Gí-giân Chhiam-tiâu Soat-bêng ia̍h kiò
Bân-lâm-gú
Konosuke Matsushita
Iáu-boē tēng-gī biâu-su̍t
  英文
  Kōnosuke Matsushita
  Founder of Panasonic

   Biâu-su̍t

   媒體說明 繁體中文
   Konosuke Matsushita en 1961 (西班牙文)
   1 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   簽名 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   2 chham-khó
   載於 繁體中文
   圖書館信息系統 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   26 3 2018
   檢索日期 繁體中文
   24 8 2018
   松下 幸之助 (日文)
   名字 繁體中文
   Kōnosuke 英文
   0 chham-khó
   姓氏 繁體中文
   松下 繁體中文
   0 chham-khó
   松下 繁體中文
   0 chham-khó
   日語假名 繁體中文
   まつした こうのすけ
   27 11 1894格里曆
   4 chham-khó
   載於 繁體中文
   主體名為 繁體中文
   Matsushita Konosuke
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   主體名為 繁體中文
   Konosuke Matsushita
   27 4 1989
   3 chham-khó
   載於 繁體中文
   主體名為 繁體中文
   Matsushita Konosuke
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   主體名為 繁體中文
   Konosuke Matsushita
   死亡方式 繁體中文
   自然死亡 繁體中文
   死因 繁體中文
   墓地圖片 繁體中文
   Matusita-k PICT0719-4.JPG
   474 × 610; 76 KB
   0 chham-khó
   配偶 繁體中文
   松下正治 中文 (已轉換拼寫)
   親屬關係 繁體中文
   0 chham-khó
   井植歲男 中文 (已轉換拼寫)
   親屬關係 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   書寫語言 繁體中文
   0 chham-khó
   企業家 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   實業家 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   1 chham-khó
   檢索日期 繁體中文
   5 2 2019
   主要作品 繁體中文
   0 chham-khó
   松下政經塾 繁體中文
   0 chham-khó
   共享資源分類 繁體中文
   Matsushita Konosuke
   1 chham-khó
   話題主模板 繁體中文
   1 chham-khó
   話題主分類 繁體中文
   0 chham-khó

   識別碼

   3 chham-khó
   載於 繁體中文
   圖書館信息系統 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   26 3 2018
   檢索日期 繁體中文
   24 8 2018
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   17 2 2023
   2 chham-khó
   載於 繁體中文
   圖書館信息系統 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   26 3 2018
   檢索日期 繁體中文
   24 8 2018
   0 chham-khó
   BIBSYS識別碼 繁體中文
   1 chham-khó
   CANTIC ID 英文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   主體名為 繁體中文
   Matsushita, Konosuke
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   1 chham-khó
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   17 2 2023
   0 chham-khó
   1 chham-khó
   1 chham-khó
   0 chham-khó
   1 chham-khó
   載於 繁體中文
   圖書館信息系統 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   26 3 2018
   檢索日期 繁體中文
   24 8 2018
   0 chham-khó
   IdRef識別碼 繁體中文
   1 chham-khó
   BabelNet編號 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   1 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   主體名為 繁體中文
   Matsushita Konosuke
   0 chham-khó
   生命大百科編號 繁體中文
   0 chham-khó
   Fandom條目編號 繁體中文
   主體名為 繁體中文
   Meet the World
   109676
   0 chham-khó
   Freebase識別碼 繁體中文
   1 chham-khó
   載於 繁體中文
   Freebase數據轉儲 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   28 10 2013
   J-GLOBAL ID 英文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   微軟學術編號 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   NNDB 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   Pixiv百科識別碼 繁體中文
   0 chham-khó
   作品數量 繁體中文
   未知數值
   主體名為 繁體中文
   Matsushita, Konosuke
   0 chham-khó
   Quora主題編號 繁體中文
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   0 chham-khó
   知乎話題識別碼 繁體中文
   0 chham-khó
   主體名為 繁體中文
   幸之助 こうのすけ, Kōnosuke, Kônosuke, Konosuke, Kounosuke, Kohnosuke 松下 aka まつした, Matsushita, Matusita (27 Nov 1894 - certain 27 Apr 1989)
   0 chham-khó
    
   siu-kái
   siu-kái
    siu-kái
    siu-kái
    siu-kái
     siu-kái
      siu-kái
       siu-kái
        siu-kái