ആന്റിക്വാറാ ഡോൾമെൻസ് സൈറ്റ് (Q24568174)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
monument in Antequera, Spainഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ആന്റിക്വാറാ ഡോൾമെൻസ് സൈറ്റ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Antequera Dolmens Site
  monument in Antequera, Spain

   പ്രസ്താവനകൾ

   monumentഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Overview of the ''enclosure 1'' (ഇംഗ്ലീഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Antequeraഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   37°1'24"N, 4°32'53"W
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
   Bien de Interés Culturalഇംഗ്ലീഷ്
   27 ജനുവരി 2009
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Antequera Dolmens Site
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (i)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (iii)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (iv)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   Peña de los Enamoradosഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Torcalഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Dolmen of Mengaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Dolmen de Vieraഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tholos de El Romeralഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Bien de Interés Cultural (BIC) codeഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
           "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q24568174&oldid=944042819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്